Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Jämtland  
Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Jämtland

På Svensk På Norsk På tysk In português In English

Om|Sök |Ångest|Prestation|Fond|Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Hem & Skola| Ledarskap|Utvecklingspsykologi|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Minne| Analys|Utbrändhet|Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annonsera| Ovanor| Test Välbefinnande|Tema Utbildning| Föräldrar| T-shirt|| Utbildning|Björnar|Boka Tid| Hem

Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Jämtland
Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - JämtlandPress vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - JämtlandPress vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Jämtland Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - JämtlandAKTUELLT:
3 saker som förändrar ditt liv idag!
Nya artiklar och texter
Månadens bok på nätet!
Dåliga vanor? - Screening-test
Ny Queen funnen!
Skolpsykolog i min skola?Bästa köp: Gucci, Armani och Chanel
Din röst på Style.com: Eliazon ser Giorgio Armani!

Press & prestation
Skidsport - Åre - Åsarna - Östersund - VM i JämtlandYerkes-Dodson Lag: Prestationen ökar till det bättre när stressen ökar, därför att stresshormoner förbättrar vår förmåga till koncentration En lagom press, väl avvägda prestationskrav och en s k positiv stress, kan ge förbättrade resultat i elitidrotter som skidåkning och annan prestationskrävande sport, utövning eller verksamhet. Detta visar både ny och äldre forskning. Forskningen är grundad i resultat som daterar sig 100 år tillbaka , men gäller fortfarande.

Psykologerna Robert Yerkes och J.D. Dodson kom 1908 fram till vad som idag kallas just Yerkes-Dodson Lag nämligen: Prestationen ökar till det bättre när stressen ökar, därför att stresshormoner faktiskt förbättrar vår förmåga att koncentrera oss bra inför uppgiften (t ex i den alpina skidåkningen, i skidskyttet och längdskidåkningen i Jämtland). Den här förbättringen i resultat uppstår och framträder till en viss given kritisk punkt (olika för olika människor), vid vilken den psykologiska pressen plötsligt viker av och får en motsatt negativ och prestationshämmande effekt. Vi kan för enkelheten likna det med att vi först klättrar ända vägen upp till t ex Åre-skutans topp och när vi nått toppen (= den kritiska punkten), finns bara vägen utför och själva utförsåkningen på våra skidor kvar. Grafiskt kan vi också beskriva den här prestationskurvan som ett upp-och-ner-vänt U, där den goda positiva stressen är på den vänstra sidan och den farliga stressen uppstår när pressen på oss hamnat över på den högra sidans utförsåkning.

Vårt centrala nervsystem (CNS) består av olika särskilda celler - neuron uppbyggt i ett alltmer komplicerat system till, nervbanor, ryggmärgen, förlängda märgen och hjärnan som arbetar kontinuerligt och samtidigt på en medveten och en omedveten nivå. "Hjärnan" kan sägas vara samlingsnamnet för en rad olika strukturer, som sammantaget utgör en central varifrån vårt tänkande, våra handlingar och beteenden styrs. Det som bearbetas i hjärnan är enkelt uttryckt - nervimpulserna. Nervimpulserna rör sig genom ett elektrokemiskt förlopp, med olika hastighet och olika transmittorsubstanser, i bägge riktningarna, i motoriska och sensoriska nervbanor via neuron och omkopplingsstationer. Styrningen av nervimpulserna regleras i första hand av homeostasen, som syftar till att samverka en mängd funktioner så att normalvärden som t ex kroppstemperatur kan bibehållas intakta även under pressade förhållanden. Förutom cellkroppsanhopningar som styr vår kroppstemperatur finns även sådana som reglerar andning, uppmärksamhet, medvetenhet, vakenhet, sömnrytm, blodtrycket, hjärtrytmen osv.

När vi inte är speciellt emotionellt eller fysiskt aktiva råder en parasympatisk övervikt i det autonoma nervsystemet. Konkret innebär detta att hjärtat slår lugnt, matsmältningsapparaten är rikligt försedd med blod, luftstrupen är relativt ihopdragen, pupillerna är avpassade till ljusstyrkan, och binjurarna är inaktiva. Kroppen går s a s på sparlåga och den transmittorsubstans som är mest aktiv är acetylkolin. Om vi nu känner press av något, avkrävs resultat och att prestationsbeteende i någon form och omfattning, t ex i skidåkning, får det s k sympatiska nervsystemet plötsligt överhanden. Detta innebär att hormonproducerande körtlar (binjuremärgen och binjurarna) får signaler om att sätta i gång noradrenalin och adrenalinproduktion. Hjärtat börjar slå snabbare och med kraftfullare kontraktioner, blodtryck och blodsockerhalt stiger, blodtillförseln förändras och mer blod pumpas ut i musklerna samtidigt som mag-, tarmkanalen får mindre blod, luftstrupen vidgar sig liksom pupillerna. Vi intar m a o en "fight-or-flight"-reaktion, är beredda på att fly eller slåss. Det vi kallar en pressad eller stressfylld situation har uppstått. I hjärnan utlöses den här sympatiska aktiviteten av thalamus och hypotalamus som en autonom reaktion. Det existerar rikligt med förbindelser mellan dessa strukturer i hjärnan och den mer eftertänksamma och utvecklade hjärnstruktur som kallas cortex, samverkar också. Vi kan t ex lära oss att inte vara rädda för vissa situationer, men ändå ”tagga oss” att på ett bra sätt använda pressen vi känner för bättre idrottsprestation. Genom att ge order till hypofysen och binjurebarken om att producera hormoner (ACTH resp. cortisol och hydrocortison), kan kroppen s a s "dopa sig själv" till att frisätta ytterligare energiresurser för att vi ska uppnå bästa resultat i en tävling, men till priset av fortsatt dålig blodtillförsel till magsmälningssystemet med ökad risk för magsår, förhöjd risk för överansträngning av hjärtmuskulatur och förhöjda blodtryck och blodsockervärden om tillståndet blir alltför för långvarigt.

Hos 2/3 av alla människor inom t ex arbetsliv, skola och idrott, så får man en stark stressökning utav högre krav. En för hög press på prestationsförväntningar särskilt inom arbetslivet kan bli extremt kostsamt och man räknar med att stressade medarbetare kostar miljardbelopp och så mycket som kanske i genomsnitt 25 dagar/år per sjukskrivningsfall. Människor i miljöer med för höga stressnivåer har 50 % högre sjukvårdskostnader. Paradoxalt nog så är också de stressade medarbetarna mer produktiva och t o m mer tillfredställda och lyckliga i sin arbetssituationer så länge de uppfattar pressen som en positiv stimulering, vilket inneburit att arbetslivet introducerat begrepp som: handlednings- och vägledningsstid, mentorskap, coachning, motionstimmar, spa-dagar, aggressivitets- och stresshantering, komfortstress etc. Inom idrotten kallas tränaren numera för coach och vi börjar tala i psykologiska termer av mental träning, avslappning, meditation och målbild. Gruppsykologi, terminologi och trender i ledarutveckling inom idrotten överförs till arbetslivet och vice versa. Genom att utnyttja Yerkes-Dodson Lag fullt ut så kan man i arbetslivet öka lönsamhet, prestationsnivåer och psykologiska urvalskriterier på ett sätt som ibland direkt kombinerar brutala arbetsmiljövillkor som extremt övertidsarbete och psykosocial intolerans mot avvikande beteenden med; stor trivsel, arbetsglädje, hög grad av lönsamhet, lockande anställningsförmåner och goda löneutrymmen i företagen. De här miljöerna belönar särskilt ambitiösa medarbetare med en så hög prestationsförmåga och fokusering på sina arbetsuppgifter att det liknar en utvecklad form av missbruk: arbetsnarkomani.

Om nyckeln till en mer framgångsrik prestation eller resultat ligger i att använda sig av lite mer stress för att nå toppen på prestationskurvan (men samtidigt inte i en omfattning som leder till utmattning), så handlar det givetvis om att med medvetet urval och ökad press försöka expandera prestationskurvan till en gräns bortom individens komfortzon (och som helst blir optimal för den enskilde individen). Det här kan ske genom att individen får särskild psykologisk skolning, vägledning och träning i att mer korrekt hantera reflektioner och tankar, aggressivitet, ångest, fobier, depressivitet, dåligt självförtroende och andra mer medvetna och kroppsligt noterbara uttryck för en psykologisk press eller mental stress, så att den blir en extra energikälla (ett druvsocker) i stället för variabler som förvärrar tillståndet av press och prestationsförväntningar. Inom många världsledande företag som Goldman Sachs, Boston Consulting Group, Ernst & Young och andra mycket framgångsrika aktörer på t ex Wall Street är man idag speciellt nogsamma i sina urvalsmetoder. Här sätter man i system att anlita välutbildade psykologer och använda särskilda psykologiska tester (psykometri), intervjuer och särskilt utformade urvalsprov aktivt, för att försöka rekrytera personer med tävlings- och konkurrensinriktning som har brytpunkten högre upp än andra människor på Yerkes-Dodsons prestationskurva. I en intervju med CNN säger Goldman's personaldirektör Steve Kerr: "-Anställda i våra företag ska komma högre upp i den där kurvan, innan de kommer till brytpunkten!"

Att hitta de rätta personerna för de mer högpresterande resultaten handlar också i hög grad om vilka attityder man har till olika prestationsförväntningar. Genom intervjutricks så kan man urskilja agnarna från vetet. Ibland bör en arbetsgivare hellre lyssna till de frågor som hon får än de hon själv ställer. Det kan gälla hur den blivande medarbetaren reflekterar om övertidsarbete, flexibilitet i att utföra enahanda eller mycket skiftande arbetsuppgifter, vilken ”tåga” man har i uthållighet, hur angelägen man verkar betr. olika anställningsförmåner, grad av prestationsångest eller hur man reagerar på besvikelser, motgångar, auktoritets- och beslutsvägar. Hur kontaktnät, vänkrets och inspirationskällor ser ut m.m.

Prestationsförmågan och toleransen för stress i pressade situationer påverkas också av vem som pressar oss till bättre prestationer. Människor har i allmänhet lättare att stå ut med uppgiftsrelaterad stress än med underlåtenhetssynder, svek, krav, direktiv och press som kommer från chefer och överordnade. Förväntningar från partners, tränare, chefer och andra personer som man är i en någon slags beroendeställning av kan t ex upplevas mer pressande än när samma förväntningar ställs från en anonym publik, obekanta kunder eller konsumenter. Här förstår vi därför vikten av ledarskapsutbildning och bemötandestrategiernas betydelse. En ytterligare viktig faktor är arbetskulturens, kamraters, medarbetares och kollegors tolerans, stöd och uppbackning vid mycket pressade situationer.

K A T Eliazon

 

ELIAZON.EU
Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Jämtland

www.areostersund.com

 

Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Jämtland - Email

| Home in English | Hemsida på Svenska | NewDesignGroup | Tidsbeställning | Kontakt |
Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Jämtland Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Åre/Östersund Jämtland Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Åre/Östersund Jämtland

Skidåkning Åre-Östersund


Mental träning och psykologi - Åre-Östersund
Tåg till Åre Östersund
Åre Östersund Airport med aktuella ankomst- och avgångstider
Åre Municipality - Wikipedia
ZAI - skidutrustning
Information om skidåkning m.m. i Åre
Åre.se - Turism sidan
Skidskytte-VM (Biathlon) Östersund 2008
Skidskytte - Biathlon World
Svenska Skidskytteförbundet
Hello Sweden Team
FIS-Ski
Svenska Skidförbundet
Norska Skidförbundet
Alpin skidsport och anläggningar i Norge
Svenska Skidförbundet
Eurosport
SLAO om bl a skidanläggningar
Åsarna IK och Åsarnaspelen
Östersunds SK - Skidor
Längdskidor och studier
Alpin elitidrott och studier
Skyttegymnasium
Östersund-Frösö Slalomklubb
Riksidrottsförbundet
Turist- & Kongressbyrån i Östersund
Östersunds-Posten ÖP
Länstidningen i Östersund LT
Östersund
JämtlandHärjedalen.Com

Valid HTML 4.01 Transitional

Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Åre/Östersund Jämtland Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Åre/Östersund Jämtland Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Åre/Östersund Jämtland
Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Åsarna/Åre/Östersund Jämtland
Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Åsarna/Åre/Östersund Jämtland

© 2007 eliazon.eu

Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Åsarna/Åre/Östersund Jämtland
Press vid skidåkning i Åre - Åsarna - Östersund - VM 2008 - Åsarna/Åre/Östersund Jämtland