Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI  
Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI

På Svensk På Norsk På tysk In português In English

Om|Sök |Ångest|Prestation|Fond|Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Hem & Skola| Ledarskap|Utvecklingspsykologi|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Minne| Analys|Utbrändhet|Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annonsera| Ovanor| Test Välbefinnande|Tema Utbildning| Föräldrar| T-shirt|| Utbildning|Björnar|Boka Tid| Hem

Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI
Gå ner i vikt. Viktminskning med BMIGå ner i vikt. Viktminskning med BMIGå ner i vikt. Viktminskning med BMI Gå ner i vikt. Viktminskning med BMIAKTUELLT:
3 saker som förändrar ditt liv idag!
Nya artiklar och texter
Månadens bok på nätet!
Dåliga vanor? - Screening-test
Ny Queen funnen!
Skolpsykolog i min skola?Bästa köp: Gucci, Armani och Chanel
Din röst på Style.com: Eliazon ser Giorgio Armani!

Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI
Räkna ut ditt BMI i vårt BMI-index. Banta bort fetma och övervikt i vårt program för viktminskning. Må bra, för att du kan gå ner i vikt!Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI. WHO:s (Världshälsoorganisationen) BMI är ett fysiskt hälsomått som du kan använda för din egen viktkontroll och används även av läkare i hela världen. BMI är en förkortning av Body Mass Index Det behöver inte längre vara svårt att gå ner i vikt:
1. Räkna ut ditt BMI i vårt BMI-index:

Din vikt (kg) Din längd (i cm)

Ditt BMI


2. Banta bort fetma eller övervikt genom vårt program för viktminskning.
3. Må bra och lev ditt liv mycket bättre, för att du kunde och ville gå ner i vikt!

BMI är en förkortning av Body Mass Index. BMI är ett bra fysiskt mått på din hälsa. I Sverige har antalet överviktiga ökat varje år sedan 1980, mest bland männen. Enl. SCB så är 52 % av männen överviktiga och 36 % av kvinnorna har ett BMI över 25. I hela världen räknar man att 1,3 miljarder människor är överviktiga. Det kan jämföras med att omkring 800 000 människor drabbas av svält. I USA är hela två tredjedelar av befolkningen överviktiga och en tredjedel är kraftigt överviktiga eller feta (BMI över 30) I länder som Kina och Indien ökar också övervikten dramatiskt. Omkring tio procent av den vuxna befolkningen i Sverige är kraftigt överviktiga med BMI över 30.

Antalet överviktiga har m a o mer än fördubblats de senaste decennierna. Det finns många samverkande faktorer bakom ökningen av antalet överviktiga, exempelvis genetik, sociala förhållanden och uppväxtmiljö. Den ökande tillgången och marknadsföringen av energirika livsmedel har haft störst inverkan på den globala ökningen. Problemet är att människan inte är rustad biologiskt för att klara ett kraftigt utbud av energirika livsmedel. Mänsklighetens problem har alltid varit knapphet på mat och hot om svält och att samla på sig fett när det funnits tillgång på mat har varit en fördel. Särskilt svårt är det därför idag att stå emot ett flödande utbud av billig mat med högt fett- och sockerinnehåll, eftersom vi fortfarande är (idag mycket jäktade och stressiga) stenåldersjägare, som alltid har varit genetiskt beroende av det. De lätt tillgängliga, energirika livsmedlen triggar belöningssystemet i en ond spiral. Vi blir mat- och sockergalna!

Fetma och övervikt innebär en klart förhöjd hälsorisk och är därför något du bör åtgärda. De största hälsoriskerna kopplade till fetma är risken att få ett högt blodtryck, förhöjt blodsocker och kolesterolvärden. För att må bra och inte drabbas av andra allvarligare följder som t ex hjärtproblem, stroke, diabetes, ledproblem, cancersjukdom, sömnapné, bör man gå ner i vikt om man ligger för högt i sitt BMI. Ibland är ovanan stark och vi blir inte motiverade ens trots sådana risker, varför ett särskilt diet- och motivationsprogram kan komma att bli mer nödvändigt. Världshälsoorganisationen - WHO, har skapat en internationell standard för BMI som hälsomått. Den ger en objektiv riskbedömning av din vikt och används av läkare i hela världen. BMI-värdena är åldersoberoende och de samma för bägge könen. BMI-värdena korresponderar möjligen inte till samma slags övervikt i olika befolkningsgrupper i världen eftersom kroppsbyggnaden hos människor varierar. Det här innebär också att hälsoriskerna kan bli olika i skilda kulturer. Vi vet också att fettvävnadens lokalisation, t ex bukfetma (visceral fetma), innebär en större hälsorisk än den totala fettvävnades storlek.

Idag vet vi också att väldigt många livsstilsfaktorer och avsaknaden av kunskap om viktkontroll, hälsokost och kosttillskott , mental träning, avslappning, narcissisk ekonomi, psykohygienisk ångestreglering, konflikthantering och stresshantering i en allt mer aktivitetsfylld värld, påverkar våra levnadsvanor negativt. Högt blodtryck är t ex en av de vanliga åkommor som drabbar ca 1/3 av oss lite äldre människor i befolkningen, särskilt om vårt BMI varit för högt en längre tid. Eliazon erbjuder därför ett program för viktminskning som bygger på bl a principer för kognitiv beteendeförändring (KBT) och motiverande samtal (MI). Programmet fokuserar en vilja till viktnedgång men inverkar också positivt på andra basala områden i livet som försörjning, ekonomiska prioriteringar, relationer, identitet, kreativitet, lust, bekvämlighet och hälsa. En lågkolhydratdiet i kombination med den här typen av professionell rådgivning, är den mest effektiva metoden för dem som vill minska sin vikt 5–10 kilo under ett halvår enligt ny vetenskaplig forskning.

Tillskott av hälsokost, vitaminer och mineraler. Dina produkter för bättre viktkontroll, ökad fettförbränning, träning och idrott från Hälsokostgrossisten De framgångsfaktorer som kännetecknar en bibehållen viktminskning är: 1. God psykisk hälsa. 2. Hög grad av motivation. 3. En stark vilja att genomföra en beteendeförändring. Programmet stärker den enskilde deltagarens självbild, självförtroende och självkänsla att förankra ett nytt och mer välfungerande beteende. Genom en skarp mobilisering av de egna inneboende resurserna för att prestera optimalt eller uppnå högre eller helt andra förutsättningar för livet, stärks deltagarna i att som en slags effektivt strukturerat och fokuserat projekt, kunna genomdriva en motiverad och planerad viktreducering under programtiden. För en mer konsistent, varaktig och beständig viktminskning fokuseras bl a vilja, motivation, känslomässiga insikter och humörsvängningar, uppmuntran och belöning, självkänsla, självförtroende, välmående, karaktärsdrag, återfallsrisker, engagemang, mat- och inköpsbeteenden, nya och sundare vanor att leva, tänka och verka. För ytterligare information om programinnehåll, tidsåtgång, programtid, offert m.m. kontakta oss för tidsbokning.

K A T Eliazon

 

ELIAZON.EU
Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI

 

Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI - Email

| Home in English | Hemsida på Svenska | NewDesignGroup | Tidsbeställning | Kontakt |
Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI

Källor/Länkar


The JavaScript Source
Fakta om stroke
Institutet för neurologiska sjukdomar
American Heart Association
MMWR
Matvanor, diet och bantning, bantningstips
Kärlkramp
Viktminskning
Annika Dahlqvists blogg
Gå ner i vikt
Konflikt, ångest och stresshantering
WHO om BMI
Fakta: Vad är högt blodtryck?
Kosttillskott för effektiv träning från Hälsokostgrossisten.se

Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI is a Valid HTML 4.01 Transitional

Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI
Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI
Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI

© 2007 eliazon.eu

Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI
Gå ner i vikt. Viktminskning med BMI