Det enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö  
Det enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö

På Svensk På Norsk Auf Deutch In português In English

Om|Sök |Ångest|Talang|Fond|Försäkring| Mentor | Företagshälsovård| HR-konsult| Ledarskap|Utvecklingspsykologi|Våld o Hot| Skönhet| TellPal| Ledare| Livstil| Fascination| Minne| Behandling|Utbrändhet |Mejlterapi| Doktor Freud| Annons & Reklam| Missbruk| Test| Oduglig| Föräldraskap| T-shirt| Kurser| Blog|Home
Det enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö

Det enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg MalmöDet enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö
Det enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö

Boka Din tid hos Eliazon här - Tidsbokning

Boka tid för besök på någon av våra mottagningar i Göteborg eller Östersund? Vi erbjuder Dig att boka in ett första väglednings- eller bedömningssamtal hos Eliazon här. Självklart avgör den frågeställning Du vill ta upp själva innehållet i samtalet (dess form, struktur, svårighetsgrad, utvidgning och längd).

Räkna med att lite längre och mer tidsödande samtal vid varje tillfälle kan kosta allt från 600 kronor upp till 3 750 kronor per gång, beroende av åtgärdsbehov, svårighetsgrad, tidsåtgång och innehåll. Konsultation och råd via mail debiteras utifrån tidsåtgång och svårighetsgrad. Telefonvägledning och intervjuer via telefonpåringning debiteras med minutavgifter. Ibland förekommer det att människor som vill ta våra tjänster i anspråk inte kan göra det p g a tillfälligt likvida svårigheter eller en ekonomiskt/social svår livssituation (exempelvis studier, arbetslöshet, akuta situationer av chock, sorg, kris, separation eller skilsmässa). Om Du ändå behöver ta våra tjänster i anspråk, ska Du naturligtvis inte dra Dig för att kontakta oss ändå. Vi hittar oftast alternativa lösningar och tillämpar mycket gynnsamma villkor för betalning, krediter och fakturering. Inte sällan är ett första introduktionssamtal fullt tillräckligt. Introduktionssamtalet hos oss fokuserar vanligen erfarenhet och bakgrundsfaktorer för hur just Du (eller Ditt företag) kan applicera modern psykologisk kunskap för att uppnå en framgångsrikare fördel, bättre utveckling, högre grad av välmående, förbättrad tillväxt eller produktivitet. Kort och gott: Vi hjälper Dig få ett bättre, skönare och mer behagfullt liv i hälsa, lust och produktiv glädje!

För tidsbokning, fyll i formuläret nedan och klicka på "Skicka"- knappen så behandlar vi Ditt önskemål , så snart vi kan. Fält som är markerade med (*) är obligatoriska. Tänk på att beställningen inte gäller förrän vi bekräftat den med e-post eller genom annat sätt(se nedan). Alla uppgifter hanteras alltid med högsta grad av sekretess och diskretion hos oss.

Personuppgifter:
Förnamn*
Efternamn*
Företag
Avdelning
Adress*
Postadress*
Personnummer*
E-Post*
Telefon*
Mobilnr
Markera Din beställning och typ av tjänst:* Andra önskemål och förtydliganden (ex. bakgrund och frågeställning du vill ta upp, avvikande fakturaadress)


Rådgivning/Konsultation
Motivation- och symtombehandling
Stress- och känslohantering
Kriser och debriefing
Föräldraskap och barns utveckling
Stöd i ärendehantering
Processhandledning
Coaching, vägledning och karriärutveckling
Chefs- och ledarskap
Utbildning/Fortbildning
Föreläsning/Seminarium
Utredning av psykosocial arbetsmiljö
Företagsanalyser o marknadsföring
Psykologiska tester - barn, ungdom och vuxna
Minne och åldrande
Relationsfrågor
Övriga frågor

Eliazon - The New Queen
Företagshälsovård och bättre arbetsmiljö för företag i Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö Kvalité & uppföljning
Viewpoint Magazine No 23 - The eve-olution Issue, London 2009: Beauty and marketing psychologist Torbjörn Eliazon says, "Beauty is something that raises a kind of joy and satisfaction that our existence in the world really needs."

Sterling Who’s Who - New York 2008: ”Torbjorn K.A. Eliazon is recognized by Sterling Who’s Who as one of the top professionals in his field. Sterling Who’s Who recognizes his excellent performance and a sincere commitment to his industry.”

Nicklas säger... -"Jag gillar det du tar upp. Du pratar inte så mycket strunt. Du ger merfakta, och det ser jag som mycket viktigt!".

Sandra säger... "-Vad intressanta saker du skriver om. Jag kommer definitivt att läsa mer här!".

Eliazon arbetar löpande med uppföljning och utvärdering av kvalitén i verksamheten. Vill du veta ytterligare vad människor tycker om effekterna av vårt arbete och våra arbetsmetoder så kan du också göra det bl a här: Ny metod ger positiv effekt. Du får också gärna, efter hänvisning från oss, kontakta våra många uppdragsgivare och samarbetspartners. (Du finner ytterligare referenser och information om Eliazon, genom att följa bildlänken här nedan.)

Torbjörn K A Eliazon - Biografi m.m TIDSBOKNING - ONLINE
Önskemål om besök hos Eliazon:
Mottagning Avenue
Kungsgatan 46, Göteborg,
Tel: 031 - 711 20 60
Mobil telefon: 070 - 24 17 588

Mottagning Residence
Residensgränd 25 A, Östersund
Tel: 063 - 10 32 50
Mobil telefon: 070 - 24 17 588


Var god ange flera alternativa tider i prioritetsordning.
TIDSBESTÄLLNING    År/Mån/Dag Mottagning/Tidpunkt
Önskemål 1   *
Önskemål 2   *
Önskemål 3   *
Önskemål 4  
Önskemål 5  
 • Eliazon debiterar vanligen tid med utgångspunkt i löpande räkning av påbörjade 30 minuter långa sessioner. Erfarenhetsmässigt behövs ibland flera sådana sammanhängande sessioner, särskilt vid längre reseavstånd, nybesök och förstagångssamtal. Här kan Du ange önskemål om tid för både förstagångssamtal och uppföljningssamtal. Inbokningar kan göras måndagar-torsdagar 09.00-21.00 samt fredagar 09.00-18.00. Önskar Du ytterligare tid t ex 2½ timmar 13.00-15.30, bokar Du följdakteligen in flera på varandra följande sessioner samma dag.
 • Arvodesnivåer beror av ett flertal vägda faktorer, t ex uppdragets nytta, marknadsvärde, svårighetsgrad, bakgrund och karaktär, samtalssessioners längd, bedömd arbetstid för kunduppdrag, reglering av verksamheten enligt lagar och ingångna avtal, betalningsförmåga och ev. aktuella behov av intensitet, kontinuitet, uppföljning, samverkan, fortsatta samtal etc.
 • Beräknat tidsåtgång och preliminärt pris för förstagångssamtal framgår av bekräftelse om avtalad inbokning. Ett förstagångssamtal är ett initialt bedömnings- och rådgivningssamtal, utan ytterligare förpliktelse om åtagande av uppdrag.
 • För undvikande av debitering, skall ev. förhinder till avtalade samtaltider alltid meddelas i röstbrevlådor på telefon 031 - 77 42 100 (Göteborg) eller 063 - 10 32 50 (Östersund), senast 6 dagar före besökstillfället.
 • Du kan förstås också boka tid hos oss genom en vanlig telefonpåringning till våra mottagningar. Läs i så fall in ett meddelande med kontaktinformation i våra röstbrevlådor, så återkommer vi till dig så snart vi kan. Vi föredrar att tidsbokning görs med god framförhållning, om så kan ske. Akuttider (inom 14 dagar) medges endast undantagsvis.
 • För övriga aktuella arvodesnivåer se även Psychological Help

 • Uppgifter om betalning och bekräftelse.
  Betalsätt:*

  Om någon annan än Du själv betalar, (ex. Ditt företag eller arbetsgivare) ange faktureringsuppgifter i rutan "Andra önskemål...". Beviljade krediter betalas vanligtvis inom 10 dagar.

  Hur ska vi bekräfta Din beställning?*
  Ange E-post adress i Dina personuppgifter. Observera att beställningen inte är slutförd förrän Du fått Din bekräftelse från oss.  Om folkhälsa och företagshälsovård i Sverige
  - att åter brinna och verka som solen


  Amphora - Vill du lite mer och lite bättre? [Följ bildlänken för köp av affischen på AllPosters.com!] Vi hör om att folkhälsa och företagshälsovård är av stor betydelse. Insatser för en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för t ex. uthållig tillväxt, en god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige ( Prop.2002/03:35). Ibland riskerar orden urvattnas till tomma fraser, utan större förankring eller effekt i verkligheten. Folkhälsan.com och Eliazon arbetar konkret och dagligen för en sund och bättre individuell hälsa, som skapar reella effekter av ord som "folk" och "hälsa" i praktiken, i stunden och människors dagliga liv. Vi gör helt enkelt folk av människor igen, när livet prövat oss lång in i vanmakten.

  Utan avkall på kvalitén, är Eliazon också ett av de mer kostnadseffektiva alternativen för en bra företagshälsovård i landet. Sjukpension, långtidssjukskrivning, medicinering och enbar problematisering är ingen väg mot en bättre hälsa för t ex arbetsföra och anställda människor, arbetslösa, barn och äldre i Sverige. Eliazon arbetar emot en sådan kollaps i utvecklingen av folkhälsan och lyfter fram "elden som brinner inom oss" och den existentiellt unika potentialen i varje mänskligt möte och människa. Vi undviker dock förenklingar, generaliseringer och slentrianmässiga lösningar. Det mest avgörande för folkhälsan i stort och våra enskilda liv blir sammantaget hur vi bäst förvaltar och producerar de här humanistiskt antydda goda stunderna av konstruktiv närvaro, kunskap och insikt om de läkande och positiva förutsättningar som får oss att må bra, uppleva välmående och en ny blomningsperiod våra liv. För Eliazon är folkhälsan en erfarenhetsbaserad praxis där t ex. återfunnen fascination, ambition, kreativitet, livsglädje, trygghet och tillförsikt gör kunder självlysande och mer glada. Att kunden åter brinner och lyser som solen när de lämnar vårdgivaren, är därför sällan, för lite begärt.

  Kunskap och vetande som gör dig mer attraktiv i arbetslivet - Eliazon utbildning De mest spännande, nya, globala, moderna, effektiva, kvalitativa, erfarenhetsbaserade och kostnadsreducerande programmen, metoderna och idéerna, för arbetet med den mänskliga psykologin, kommunikationen och produktionen, hittar vi idag hos Eliazon.

 • Individ o självutveckling - PsychUpArtist™
 • Familj, utbildning o skola - PsychUpFamily™
 • Affärsliv o Samhälle - PsychUpBusiness™
 • Trygghet o krisberedskap - PsychUpSecurity™


 • Är du duktig ambassadör? Registrera dig som TellPal med möjlighet att tjäna pengar!

  ARTIKLAR - TEXTER
  Författare: Torbjörn K A Eliazon

  Artiklar på engelska
 • Kids People - har bra stunder, roligt och kul!
 • The New Queen
 • Rösta fram den bästa kvinnliga förebilden i livet
 • Northern Wind - En saga om kvinnor som valt väg
 • European Psychologist - Om psykologer i Europa
 • Nya trender och idéer 2007
 • Hur man skapar en bättre värld att leva och verka i
 • Jämtland-Härjedalen - En vildmark med lugn och ro för födelse, liv och inspiration
 • Karriärutveckling
 • Trygghet i relationer och familj
 • Effektivare karriär, jobb- och näringslivsutveckling
 • Blicken för succé och framgång
 • Affärsinriktat Ledarskap
 • BAT-terapi (Beauty Aging Therapy)
 • Utsökt stil och etikett på Oskuldens tid
 • Skönheten och Odjuret
 • Att behålla kognitiv och kreativ vitalitet är en konst i sig
 • Om populära namn och varumärken
 • Snatteri och tvångsmässig lust att shoppa kläder i butik
 • Stress skapar inget långt och lyckligt liv
 • Rädd att flyga av ångest och fobiska besvär
 • Sociopatens kriminella beteende och psykopati
 • Tonåringar och ungdomars bild av sin kropp påverkar hela familjen i anorexi (ätstörningar)
 • Social fobi, rädsla och ångest i sociala sammanhang
 • Tonåringar, kvinnor och barn känner mer ledsamhet och depression i skola, hem och jobb.
 • Perfektion, missbruk och tvångstankar
 • En helt annan okänd värld av konst, dans, spel, lek, tal och musik.
 • Spelare och spelmissbrukare kan förlora kvinnor, sex och lust, familj, barn, jobb, vänner och livets övriga intressen
 • Hitta en personlig coach för relationer, livsstil, barnuppfostran och topprestationer inom skola, karriär och jobb hos Coachar.com


 • det suveräna
  terapiparet
  lät de trasiga hjärtana
  falla sönder
  lagade dom sedan med
  mildlim

  Artiklar på svenska
 • Får unga tjejer i gymnasiet, tonåringar i grundskolan och barnen i förskolan, den hjälp de behöver för att må bra i din kommun??
 • Har web cam sex och dating av äldre kvinnor blivit en ny trend i Sverige?
 • Förbättrad attraktions- och dragningskraft efter personlig styling
 • Att vara oduglig och otillåtet dum för sitt ämbete
 • Jobb som personlig coach, vägledare eller hälsoutvecklare?
 • Ny forskning om psykisk sjukdom
 • Så uppstår galenskap
 • Voice of Commendatore
 • Om berömda och glamorösa kändisar
 • Att vara talangfull, högfärdig och perfektionist!
 • Att vara "styvföräldrar" - Mina barn och dina ungar!
 • Auktoritet och Ledarskap
 • Mannens våld, ilska och aggressivitet
 • När utmattning hindrar mig att se det vackra i livet och världen.
 • Begärets blick - om ögongodis, rovgirig hunger och narcissisk uppmärksamhetstörning
 • En bra modell, lärare och artist
 • Se den vackra världen med andra sköna ögon
 • Det brinner en eld inom oss!
 • Barnets fascination för TV-tittande
 • Om utbildning och kurser i psykologi
 • Samtal med psykolog eller råd av läkare om medicin
 • Existentiella strukturer: neuros - psykos - perversion
 • Den civiliserade vilden i Paris
 • Moses stentavlor – om krig, ledarskap och pappor
 • Psykoterapi, analys och annan psykologisk terapi och behandling
 • Om uppfostran, barn, hem & skola, föräldrar och föräldraskap
 • Skolpsykolog - Förtjäna ungdomars auktoritet
 • Om ekonomi i vård och behandling av barn och ungdom
 • Om privat behandling och terapi av av legitimerad och privat verksam psykolog och psykologer
 • Personlig Coach: Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?
 • Psykolog gör psykologi enkel att förstå!
 • Aspergers syndrom, en oförmåga att förstå sociala relationer
 • Barnpsykologi och barnperspektiv i sagor och politik
 • Hem & skola, skollagen och elevhälsan i Sverige
 • Mobilisering av psykologiska resurser för individuell framgång
 • Konfliktungar och olika arbetskultur i företagen
 • Psykologisk trygghet och krisberedskap vid oförutsedda olyckor och incidenter
 • Att så ett barn och skörda en bomb! Är missbruk ärftligt?
 • En hjärna som ruttnar - om test, bra minne, demens och minnessvårigheter
 • Psykometri: Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre
 • I begynnelsen är ord och teater
 • Tillämpad psykologi för kvinnor i jobb som chef och ledare
 • Organisationskonsult (HR-konsult) - en säkerhetslina mot toppen!
 • Ovanor & Missbruk. Test, stöd och hjälp vid missbruk och beroende av mat, sex, spel, shopping, makeover, arbete, alkohol, perfektionism, exhibitionism m.m.
 • Press vid skidåkning i Åre VM 2007 - Jämtland
 • Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar • Y Nya kurser: Barnpsykologi - Föräldrautbildning - Modeller för autentiskt ledarskap, god hälsa och yrkesutövning!


     ELIAZON INDEXSIDA - IN ENGLISH


  Det enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö  www.Folkhälsan.com
  Uppdaterad
  webmaster@folkhälsan.com
  Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling

   

  Det enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö - Email

  | Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
  Det enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö
  Det enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö
  © 2007 eliazon.com. All Rights Reserved
  Det enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö
  Det enda verkligt konkreta sättet för en bättre hälsa, god folkhälsa och företagshälsovord, uthållig och framgångsrik tillväxt, bättre arbetsmiljö, god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö - Psykologi Östersund