På Engelska| Kontakt|Sökmotor

The Child Prize: Child Psychology Award
- En lekfull gala i Barnpsykologi

The Child Prize: Child Psychology Award - Bilden tagen i samband med barnföreställningen ´En himla Cirkus´ i regi av Chris Greiborn Olympiska spel, Oscargalan och liknande typer av "tävlingar" är viktiga händelser i vår tillvaro, för väldigt många människor. En sådan händelse eller utmärkelse är föredömlig och betyder en glädje som när vi ser våra egna barn, deras framträdanden, framgångar och utveckling. I år firar vi dessutom t ex barnboksförfattaren H.C. Andersens 200-åriga födelsedag. En stor inspirationskälla, ett stort föredöme för många verksamma inom barnpsykologin och ett jubileum väl värt att fira. Om H.C Andersen levt idag skulle han möjligen kunna ha nominerats till någon av kategorierna i hedersutmärkelsen inom barnpsykologins område - "Child Psychology Award". Här kan du nu själv nominera dina egna favoriter och kandidater till innevarande års pris av "Child Psychology Award". Tveka inte i detta utan tänk nogsamt efter, behåll seriositet, och låt oss gemensamt välja ut och skapa de förebilder, som vi vill anförtro till dem som kommer efter oss - barnen och framtidens glada vinnare. De (enskilda personer, företag eller organisationer i hela världen) som nomineras till ett hedersvärt deltagande i denna tävling ska:
1. Inom någon av de uppräknade kategorierna ha gjort en välmotiverad, god och föredömlig insats, gärning eller handling, för eller i mötet med barn, unga och deras vårdnadshavare, och därigenom visat stor barnpsykologisk insikt, fallenhet eller kompetens.
2. Inte stå i personlig nära relation till, eller kunna anses vara i ekonomisk beroendeställning av förslagsställaren.

Nominerade i olika kategorier och vinnarna presenteras efterhand i bl a detta medium.

Nominera dina kandidater här:

Kategorival:
Den förslagställaren vill nominera är:
Namnet på den nominerade är:
Motivering och kommentar till förslaget:
Adress och tel. till den nominerade är:
Den nominerades email:
Förslagsställarens namn och telefon:
Förslagsställarens email:

Vill du också sponsra den här tävlingen, hör av dig till oss!


Thomas Pink Wai Lana Yoga. Gucci, Fendi Activa Sports

www.ChildPrize.com

Innehåll www.ChildPrize.com: lekfull gala, nominerade, vinnarna, vinnare, oscargalan, oscarsgalan, oscars, hollywood, jubileum, framtidens, barnpsykologi, barnpsykologin, barnpsykologins, H.C Andersen, HC Andersen, första, pris, barn, unga, vårdnadshavare
- eliazon websites 2005-

psychologist
eliazon

Home | Contact Us | Appointment | Leadership | Beauty Aging Therapy | Free Domains | About| Ask Vogue, 1947
Vogue, 1947
Rawlings, John
Buy this Art Print at AllPosters.com