Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck  
Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck

På Svensk På Norsk På tysk In português In English

Om|Sök |Ångest|Prestation|Fond|Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Hem & Skola| Ledarskap|Utvecklingspsykologi|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Minne| Analys|Utbrändhet|Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annonsera| Ovanor| Test Välbefinnande|Tema Utbildning| Föräldrar| T-shirt|| Utbildning|Björnar|Boka Tid| Hem

Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck
Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryckMental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryckMental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryckAKTUELLT:
3 saker som förändrar ditt liv idag!
Nya artiklar och texter
Månadens bok på nätet!
Dåliga vanor? - Screening-test
Ny Queen funnen!
Skolpsykolog i min skola?Bästa köp: Gucci, Armani och Chanel
Din röst på Style.com: Eliazon ser Giorgio Armani!

Högt blodtryck
Sänk högt blodtryck genom mental träningHjärnan, Poster från "Traite Complet de L'Anatomie de L'Homme"  1866-67 Mental träning i avslappning, ångestreglering, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck. Högt blodtryck (High Blood Pressure/HBP, Hypertension, HTN) är en av de vanliga åkommor som drabbar ca 1/3 av oss lite äldre människor i befolkningen. Ett för högt blodtryck är ett övertryck högre än 140 (mm Hg), och ett undertryck högre än 90 (140/90). Övertrycket är det tryck som uppstår i artärerna när hjärtat drar ihop sig och pressar ut blodet i kroppen. Undertrycket är det tryck som finns kvar i artärerna när hjärtat slappnar av mellan två slag.

Det höga blodtrycket hotar allvarligt vår hälsa därför att hjärtat måste arbeta hårdare och tillföras mer syre vilket bidrar till kärlkramp. Kärlkramp, angina pectoris, är smärtattacker som förekommer i samband med att hjärtats kranskärl inte klarar av att försörja hjärtmuskeln med blod. Utan behandling mot högt blodtryck ökar riskerna också avsevärt för hjärtattack, stroke (1/4 drabbar personer yngre än 65 år) och njursjukdomar. Med en förändrad livsstil så går det att själv påverka och sänka ett för högt blodtryck till mer rimliga och hälsosammare nivåer:

Högt blodtryck fördelat på olika ålderskategorier. Källa: Folkhälsoenkäten, Statens Folkhälsoinstitut - Gå ner i vikt
- Upphör med nikotinanvändning
- Minska koffein och alkoholkonsumtion
- Undvik kost med mycket kolhydrater och salt (kost rik på frukt, grönsaker och magra mjölkprodukter sänker blodtrycket)
- Ökad motion genom promenader och rörelse
- Lär in individuellt avpassade tekniker för ångestreglering, konflikt- och stresshantering.

Möjligen är det den sista punkten som innebär att man skaffar sig en förbättrad egenkontroll över det autonoma nervsystemet med olika psykologiska tekniker (t ex avslappningsövningar) som är den mest effektivaste behandlingen, men tyvärr än så länge den minst rekommenderade metoden av läkare i Sverige, som framförallt förordar förskrivning av vanebildande läkemedelsprodukter idag. Särskilt medelålders män med högt blodtryck har en dålig prognos på lång sikt även om de behandlas med mediciner. Både risken att dö av hjärtinfarkt och risken att insjukna i stroke är dubbelt så stor jämfört med män som inte har högt blodtryck. Av de som drabbas av ett för högt blodtryck, är det 98,1 % i en stor amerikansk undersökning (CDC maj 2007) som säger sig åtminstone göra en sak för att sänka det. 79,5% säger att de reducerar eller försökt eliminera saltet i maten. 71 % säger att de försöker förändra sina matvanor. 79,2 % har minskat eller upphört med sin alkoholanvändning. 68,6 % motionerar och 73,4 % använder blodtryckssänkande medicin. Trots detta visar undersökningen också att endast 30% lyckats sänka sitt blodtryck och att hela 70 % m a o misslyckats med sin behandling. Undersökningen visar att det är viktigt att medicinera ett för högt blodtryck (särskilt när ärftligheten också är stor) och att man vinner mycket på att vidta livsstilsrelaterade förändringar, men att dessa åtgärder inte är tillräckliga. Nyckeln till framgång ligger framförallt i att vi därtill måste lära oss att hantera de bakomliggande psykologiska bakgrundsfaktorerna och autonoma nervsystemets inverkan. Läs gärna mer om ur hjärnan och vårt nervsystem fungerar och påverkar vår psykologi och mentala vardagsliv här.

K A T Eliazon

 

ELIAZON.EU
Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck

www.eliazon.eu

 

Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck - Email

| Home in English | Hemsida på Svenska | NewDesignGroup | Tidsbeställning | Kontakt |
Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryckKällor/Länkar


Fakta om stroke
Institutet för neurologiska sjukdomar
American Heart Association
MMWR
Högt blodtryck
Kärlkramp
Mental träning
Mental hälsa
Bättre hälsa
Konflikt, ångest och stresshantering
Träning
Fakta: Vad är högt blodtryck?

Valid HTML 4.01 Transitional

Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck Mental träning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck
Mental träning, avslappning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck
Mental träning, avslappning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck

© 2007 eliazon.eu

Mental träning, avslappning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck
Mental träning, avslappning, konflikthantering och stresshantering sänker högt blodtryck