Sök |Fond | PsychUpSecurity| PsychUpArtist | PsychUpBusiness| PsychUpFamily| Ledarskap| Marknadsföring| Behandling| Cashmere| Om oss| Parfym & Schackspel| Begärets blick| Child Psychology Award| Välbefinnande| Föreläsningar| Hemsida
eliazon - utbildning

Glömmer du? Glömsk? Dement glömska är inte ett hjärnsläpp, dåligt komma ihåg (minne) eller något vi glömde bort. Kanske hellre en hjärna som ruttnar…..

Har du ett bra minne eller har du fått svårigheter att lägga saker på minnet? Glömmer du ofta och har svårt att komma ihåg? Normal åldrande och demens är inte samma sak. En dement person har en patologisk utveckling av sin glömska. Den dementes "hjärnsläpp" gäller vanligen inte något han glömde bort tillfälligt, att han bara är lite glömsk, utan hans minnesförlust och minnesluckor kan ibland inte återkallas igen. För den demente handlar det inte om dåligt minne, utan att han helt enkelt inget minne har. En tankspridd eller disträ person har däremot ett bra minne att komma ihåg saker och detta bättre minne kan t ex bekräftas genom olika typer av s k minnestest. Av profiler i olika psykologtester kan man se om individer tappat minnet mer permanent eller om han fått försämrat minne och glömmer saker av helt andra anledningar.

Många människor börjar oroa sig när minnesförmågan blir försämrad och det samma gäller när några speciellt tar steget över - in i medelåldern (redan vid 35-40 års åldern). Det kan handla om småsaker som att inte minnas vilka matställen som de besökt under veckan eller vad de åt under gårdagen. Det kan handla om att man tappar bort namnet på en kär vän eller släkting, eller inte hittar igen ordet som man söker. Det kan handla om att jag behöver mer tid för en given uppgift att min prestation är långsammare än förr eller, ett behov av att kontrollera för att se till att jag har betalat den där försäkringen eller "- Låste jag dörren hemma, innan jag åkte?" Ibland går man in i rum och "- Jag har glömt bort varför jag gick hit in!"

Vanligen så skämtar vi bort de här signalerna med beteckningen "demens light", "bara disträ eller lite stressad", eller någon annan träffande beteckning, men bör egentligen ta saken på väsentligt större allvar än vad vi tidigare kanske gjort enligt nya rön. Mycket i ny vetenskaplig forskning visar nämligen att vår livsstil och de åtgärder vi vidtar idag har en stor och helt avgörande inverkan på hur vårt välbefinnande och vår psykologiska förmåga att hantera vardagen ska utvecklas i framtiden. Lever vi under mycket stor stress eller annan psykologisk belastning, och vidtar vi inte korrekta åtgärder för att avhjälpa situationen, kan vi räkna med avsevärt försämrade möjligheter till att bibehålla en psykologisk hälsa och kognitiv mental kapacitet, längre fram i livet. Utmattningsdiagnoserna i Sverige kan i det här sammanhanget utgöra toppen på ett större och än gruvsammare isberg.

Resultat i senare tids forskning visar att människor som är intellektuellt mer aktiva genom hela livet är markant mindre benägna att drabbas av senilitet, Alzheimer och andra demensyttringar senare i livet. Forskningen visar också att de som intellektuellt övar upp sina hjärnor också t o m kan förbättra och få ett ännu bättre långsiktigt fungerande, än vad de skulle haft utan sådana övningar. Äldre människor som t ex utbildar sig och går fortbildningskurser visar sig ha högre poäng på intelligenstester flera år efteråt (jämfört med dem som inte genomgått utbildningar och som t o m just därför fått en tydlig "fördumning" i sina begåvningsprofiler på utförda psykologtester. Yngre människor som aktivt tränar minnet tycks fungera kognitivt effektivare än de som inte gör det.

Att genomföra en psykometrisk undersökning, att skaffa sig kunskapen och självkännedomen om sin egen psykometriska profil och därefter träna hjärnan såsom en idrottsman tränar musklerna i sin kropp - men skaffa en bra och härför särskilt skolad och godkänd tränare – en av socialstyrelsen legitimerad psykolog, verkar därför bli en allt bättre idé. "Använd hjärnan men på rätt sätt - annars ruttnar den och förtvinar bort!" är det uppenbart mycket skarpa råd och den sträva psykologiska metod som forskarna idag (t ex Sherry Willis vid Pennsylvania University, Arthur Kramer vid Illinois University, Jerome Yesavage vid Stanford University samt Michael Marsiske vid University of Florida och andra experter noterar och) förespråkar som bästa botemedlet mot olika demenssjukdomar och neurologiska förändringar och åkommor i hjärnan.

Vad den här förruttnelse- eller förtviningsprocessen egentligen innebär och orsakas av vet forskarna egentligen inte idag, men spekulerar kring olika orsakssamband. Flera stora studier undersöker bl a antioxidanternas, selenets, vitamins C och E, folsyrornas och olika örters betydelse. Forskarna är också förhoppningsfulla till att anti-inflammatoriska och smärtstillande medel och t ex östrogenpreparat ska visa sig mer praktiskt användbara trots andra bekymmer kring säkerheten i förskrivningen. Andra forskare undersöker huruvida kolesterol och andra droger och narkotikaklassade preparat ska kunna skydda hjärnan på samma sätt som vid t ex hjärtsjukdomar. Det har blivit alltmer uppenbart att samma strategier som minskar riskerna för hjärtinfarkter och slaganfall (ex. en bra diet och kosthållning, låga kolesterolvärden och blodtrycknivåer, minskad övervikt och sockersjuka, regelbunden motion och träning) även skyddar mot skador i hjärnan. –"Vi behöver inte ens vänta på en slags mirakeldrog", säger Artur Kramer i en intervju till Washington Post, augusti 2005, "utan det är bara att börja träna hjärnan på exakt samma regelbundna kloka sätt, med samma krav på omsorg, omtanke och som vi idag visar och har lärt oss att ge till våra kroppar och muskulatur. Vi kan alstra kognitiv vitalitet och därmed ett mer lyckosamt åldrande, om vi bara börjar träningen", fortsatte han.

Vad innebär det då att göra en psykometrisk undersökning och skapa träningsprogram för en god kognitiv utveckling? Psykometriska undersökningar består utav hela batterier av flera olika deltester som psykologen nyttjar för att ta fram olika mätbara värden på egenskaper som klienten ifråga delar med alla människor i större eller mindre utsträckning. Testerna är väl validerade och beprövade och har en mycket bra diskriminerande förmåga på det som man försöker att mäta. Hos oss erbjuder vi t ex två olika program varav ett administreras för vuxna personer och det andra för de barn som vi arbetar för: De neuropsykologiska utredningsprogrammen för vuxna, barn och ungdomar består av flera olika delar som det egentligen bara tar några veckor att genomföra för den enskilde:

Program 1: BARN OCH UNGDOM

Innehåll: Anamnes, Uppmärksamhet, kontroll och organisation, Språkliga funktioner, Senso-motoriska funktioner, Visuo-spatiala funktioner, Minne, Begåvning, Medvetenhet, Identifikation och jagstyrka, Syn- och åkallandedrift, Sammanfattande tränings- och åtgärdsförslag, Övriga behov och förhållningssätt

Administrerade tester bl a: Nepsy, Wisc, VMI, Goodenough Harris Drawing Test, Benton, SPIQ 1 och 2, Frostig

Program 2: VUXNA

Innehåll: Anamnes, Uppmärksamhet, kontroll och organisation, Språkliga funktioner, Senso-motoriska funktioner, Visuo-spatiala funktioner, Minne, Begåvning, Medvetenhet, Identifikation och jagstyrka, Syn- och åkallandedrift, Sammanfattande tränings- och åtgärdsförslag, Övriga behov och förhållningssätt.

Administrerade tester bl a: CWT - Serialt färgordstest Benton Visual Retention Test SRB:1 SRB:2 SRB:3 Claeson-Dahls test för inlärning och minne MMPI-2 Job Stress Survey - JSS

När olika patologiska yttringar redan är etablerade i hjärnan, så är de mycket svårare att åtgärda än med preventiva träningsinsatser. Trots detta finns det människor som tycks ha bättre och mer effektiva förutsättningar och kapacitet att kompensera för funktionsnedsättningar som drabbar de psykologiska funktionerna i hjärnan. När de möter de här utmaningarna så kan de trots nedsättningarna bättre och lättare finna fram till nödvändiga kompensatoriska strategier om de får riktig träning och åtgärdsprogram.

Vill du veta mera eller upprätta ett personligt träningsprogram – hör av dig till oss!

eliazon

UTBILDNING:

Aktuella kursplaner: - Anmäl flera deltagare, grupper av medarbetare/kollegor/vänner till kurserna - här.

 1. Utbildning CI: kommunal hemtjänst - Anmäl dig här.
 2. Utbildning CII: socialsekreterare - individ och familjeomsorg -IFO - Anmäl dig här.
 3. Utbildning CIII: LASS-verksamhet - Personlig Assistans - Anmäl dig här.
 4. Utbildning CIV; polisen, bevaknings- och säkerhetspersonal - Anmäl dig här.
 5. Utbildning CV: kyrkliga församlingar - Anmäl dig här.
 6. Utbildning CVI: psykiatri i primärkommunen - Anmäl dig här.
 7. Utbildning CVII: kommunal habilitering och omsorg - Anmäl dig här.
 8. Utbildning CVIII: kommunal äldreomsorg - Anmäl dig här.
 9. Utbildning CIX: distriktsvård och barnavårdscentral - Anmäl dig här.
 10. Utbildning CX:kulturkompetens - Anmäl dig här.
 11. Utbildning CXI: behandling och diagnostik vid psykisk insufficiens - Anmäl dig här.
 12. Utbildning CXII: våld och hot - Anmäl dig här.
 13. Utbildning CXIII: hem och skola - föräldrautbildning - Anmäl dig här.
 14. Utbildning CXIV: yrkesinriktad rehabilitering - Anmäl dig här.
 15. Utbildning CXV: kom i gång grupp - sjukskrivna/arbetslösa - Anmäl dig här.
 16. Utbildning CXVI: barnpsykologi - grundskola och gymnasium - Anmäl dig här.
 17. Utbildning CXVII: sätta gränser, hålla svåra samtal med besvärliga kunder - Anmäl dig här.
 18. Utbildning CXVIII: barnpsykologi - förskola och fritids - Anmäl dig här.
 19. Utbildning CXIX: psykosocial arbetsmiljö - Anmäl dig här.
 20. Utbildning CXX: exekutivt ledarskap - ledare och chefer - Anmäl dig här.
 21. Utbildning CXXI: psykologiskt förhållningssätt - behandlingshem - Anmäl dig här.
 22. Utbildning CXXII: teamutveckling för enskild arbetsgrupp - Anmäl dig här.
 23. Utbildning CXXIII: psykologisk insufficiens i arbetslivet - Anmäl dig här.
 24. Utbildning CXXIV: nätbaserad distansutbildning i barnpsykologi, 40p (halvfart) - Anmäl dig här.
 25. Utbildning CXXV: distansutbildning i stress- och affekthantering, 20 p (halvfart) - Anmäl dig här.
 26. Utbildning CXXVI: åldrandets fenomenologi - minne, minneskapacitet, vigör, skönhet etc. i åldrandet - Anmäl dig här.

Ytterligare upplysningar: Ring 063 -10 32 50 eller mailto: edu@eliazon.com

Vill du bli en god ambassadör för våra utbildningar? Läs mer om TellPal här.

Vi utbildar i Sveriges alla kommuner, t ex:

Östersund,Östersund,Ale,Ale,Alingsås,Alingsås,Alvesta,Alvesta,Aneby,Aneby,Arboga,Arboga,Arjeplog,Arjeplog,Arvidsjaur,Arvidsjaur, Arvika,Arvika,Askersund,Askersund,Avesta,Avesta,Bengtsfors,Bengtsfors,Berg,Berg,Bjurholm, Bjurholm,Bjuv, Bjuv, Boden, Boden,Bollebygd, Bollebygd,Bollnäs, Bollnäs,Borgholm,Borgholm,Borlänge, Borlänge, Borås, Borås,Botkyrka, Botkyrka,Boxholm, Boxholm,Bromölla, Bromölla,Bräcke, Bräcke ,Burlöv, Burlöv,Båstad, Båstad,,Dals Ed,DalsEd,,Danderyd,Danderyd, Degerfors,Degerfors,Dorotea,Dorotea,Eda,Eda,Ekerö Ekerö,Eksjö Eksjö,Emmaboda Emmaboda,Enköping Enköping,Eskilstuna, Eskilstuna,Eslöv, Eslöv,Essunga,Essunga,Fagersta,Fagersta ,Falkenberg, Falkenberg,Falköping, Falköping,Falun, Falun,Filipstad, Filipstad ,Finspång, Finspång,Flen Flen,Forshaga ,Färgelanda Färgelanda,Gagnef Gagnef ,Gislaved,Gnesta Gnesta,Gnosjö Gnosjö,Gotland, Gotland,Grums,Grästorp Grästorp ,Gullspång,Gullspång,Gällivare, Gällivare,Gävle, Gävle

Göteborg, Göteborg ,Götene, Götene ,Habo, Habo ,Hagfors, Hagfors ,Hallsberg, Hallsberg ,Hallstahammar, Hallstahammar ,Halmstad, Halmstad ,Hammarö, Hammarö ,Haninge, Haninge ,Haparanda Haparanda ,Heby, Heby ,Hedemora, Hedemora ,Helsingborg, Helsingborg ,Herrljunga, Herrljunga ,Hjo, Hjo ,Hofors, Hofors ,Huddinge, Huddinge ,Hudiksvall, Hudiksvall ,Hultsfred, Hultsfred ,Hylte, Hylte ,Hällefors, Hällefors ,Härjedalen, Härjedalen ,Härnösand, Härnösand ,Härryda, Härryda ,Hässleholm, Hässleholm ,Håbo, Håbo ,Höganäs Höganäs ,Högsby Högsby ,Hörby Hörby ,Höör Höör ,Jokkmokk Jokkmokk ,Järfälla Järfälla ,Jönköping Jönköping ,Kalix Kalix ,Kalmar Kalmar ,Karlsborg Karlsborg ,Karlshamn Karlshamn ,Karlskoga Karlskoga ,Karlskrona Karlskrona ,Karlstad Karlstad ,Katrineholm Katrineholm ,Kil Kil ,Kinda Kinda ,Kiruna Kiruna ,Klippan Klippan ,Kramfors Kramfors ,Kristianstad Kristianstad ,Kristinehamn Kristinehamn ,Krokom Krokom ,Kumla Kumla ,Kungsbacka Kungsbacka ,Kungsör Kungsör ,Kungälv Kungälv ,Kävlinge Kävlinge ,Köping köping ,Laholm Laholm ,Landskrona Landskrona ,Laxå Laxå Lekeberg Lekeberg ,Leksand Leksand ,Lerum Lerum ,Lessebo Lessebo ,Lidingö Lidingö ,Lidköping Lidköping ,Lilla Edet Lilla Edet ,Lindesberg Lindesberg ,Linköping Linköping ,Ljungby ljungby ,Ljusdal Ljusdal ,Ljusnarsberg Ljusnarsberg ,Lomma Lomma ,Ludvika Ludvika ,Luleå Luleå ,Lund Lund ,Lycksele Lycksele ,Lysekil Lysekil ,Malmö Malmö ,Malung Malung ,Malå Malå Mariestad Mariestad ,Mark Mark ,Markaryd Markaryd ,Mellerud Mellerud ,Mjölby Mjölby ,Mora Mora ,Motala Motala ,Mullsjö Mullsjö ,Munkedal Munkedal ,Munkfors Munkfors ,Mölndal Mölndal ,Mönsterås Mönsterås ,Mörbylånga Mörbylånga ,Nacka Nacka ,Nora Nora ,Norberg Norberg ,Nordanstig Nordanstig ,Nordmaling Nordmaling Norrköping Norrköping ,Norrtälje Norrtälje ,Norsjö N orsjö Nybro Nybro ,Nyköping Nyköping

Nynäshamn Nynäshamn ,Nässjö Nässjö ,Ockelbo Ockelbo ,Olofström Olofström ,Orsa Orsa ,Orust Orust ,Osby Osby ,Oskarshamn Oskarshamn ,Ovanåker Ovanåker ,Oxelösund Oxelösund ,Pajala Pajala ,Partille Partille ,Perstorp Perstorp ,Piteå Piteå ,Ragunda Ragunda ,Robertsfors Robertsfors ,Ronneby Ronneby ,Rättvik Rättvik ,Sala Sala ,Salem Salem ,Sandviken Sandviken ,Sigtuna Sigtuna ,Simrishamn Simrishamn ,Sjöbo Sjöbo ,Skara Skara ,Skellefteå Skellefteå ,Skinnskatteberg Skinnskatteberg ,Skurup Skurup ,Skövde Skövde ,Smedjebacken Smedjebacken ,Sollefteå Sollefteå Sollentuna Sollentuna ,Solna Solna Sorsele Sorsele ,Sotenäs Sotenäs ,Staffanstorp Staffanstorp ,Stenungsund Stenungsund ,Stockholm Stockholm ,Storfors Storfors ,Storuman Storuman ,Strängnäs Strängnäs ,Strömstad Strömstad ,Strömsund Strömsund ,Sundbyberg Sundbyberg ,Sundsvall Sundsvall ,Sunne Sunne ,Surahammar Surahammar ,Svalöv Svalöv ,Svedala Svedala ,Svenljunga Svenljunga ,Säffle Säffle Säter Säter ,Sävsjö Sävsjö ,Söderhamn Söderhamn ,Söderköping Söderköping ,Södertälje S ödertälje ,Sölvesborg Sölvesborg ,Tanum Tanum ,Tibro Tibro ,Tidaholm Tidaholm ,Tierp Tierp ,Timrå Timrå ,Tingsryd Tingsryd Tjörn Tjörn ,Tomelilla Tomelilla ,Torsby Torsby ,Torsås Torsås ,Tranemo Tranemo ,Tranås Tranås ,Trelleborg Trelleborg ,Trollhättan Trollhättan ,Trosa

Trosa ,Tyresö Tyresö ,Täby Täby ,Töreboda Töreboda ,Uddevalla Uddevalla ,Ulricehamn Ulricehamn ,Umeå Umeå ,Upplands Bro UpplandsÄBro ,UpplandsÄVäsby UpplandsVäsby ,Uppsala Uppsala ,Uppvidinge Uppvidinge ,Vadstena Vadstena ,Vaggeryd Vaggeryd ,Valdemarsvik Valdemarsvik ,Vallentuna Vallentuna ,Vansbro Vansbro ,Vara Vara ,Varberg Varberg ,Vaxholm Vaxholm ,Vellinge Vellinge ,Vetlanda Vetlanda ,Vilhelmina Vilhelmina ,Vimmerby Vimmerby ,Vindeln Vindeln ,Vingåker Vingåker ,Vänersborg Vänersborg ,Vännäs Vännäs ,Värmdö Värmdö ,Värnamo Värnamo ,Västervik Västervik ,Västerås V ästerås ,Växjö Växjö ,Vårgårda Vårgårda ,Ydre Ydre ,Ystad Ystad ,Älmhult Älmhult ,Älvdalen Älvdalen ,Älvkarleby Älvkarleby ,Älvsbyn Älvsbyn ,,Ängelholm Ängelholm ,Åmål Åmål Ånge Ånge Åre Åre ,Årjäng Årjäng ,Åsele Åsele ,Åstorp Åstorp ,Åtvidaberg Åtvidaberg ,Öckerö Öckerö ,Ödeshög Ödeshög ,Örebro Örebro ,Örkelljunga Örkelljunga ,Örnsköldsvik Örnsköldsvik ,Österåker Österåker ,Östhammar Östhammar ,Östra Göinge Östra Göinge ,Överkalix Överkalix ,Övertorneå Övertorneå ,Sverige ,Län, Jämtland 10,Blekinge 20,Dalarna 09,Gotland 21,Gävleborg 13,Halland 06J,önköping 08,Kalmar 07,Kronoberg 25,Norrbotten 12,Skåne 01,Stockholm 04,Södermanland 03,Uppsala 17,Värmland 24,Västerbotten 22,Västernorrland 19,Västmanland 14,Västra Götaland 18,Örebro 05,Östergötland Tätort Hackås Innehåll: minne, minnet, glömska, glömmer saker, glömmer, dåligt minne, bättre minne, komma ihåg, minnestest, komma ihåg saker, hjärna, bra minne, försämrat minne, demens, dement, hjärnsläpp, inget minne, minnesluckor, åldrande, glömsk, minnesförlust, tappat minnet, tankspridd, disträ, glömde bort.

centralorten - Hackås mitt i Sverige - nära överallt
www.eliazon.com

Skriv in vad du söker:

Fritext
eliazon.com

Svensk hemsida