Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com  
Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com

På Svensk På Norsk På tysk In português In English

Om|Sök |Ångest|Prestation|Fond|Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Hem & Skola| Ledarskap|Utvecklingspsykologi|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Minne| Analys|Utbrändhet|Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annonsera| Ovanor| Test Välbefinnande|Tema Utbildning| Föräldrar| T-shirt|| Utbildning|Björnar|Boka Tid| Hem

Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com
Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.comMotiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.comMotiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.comAKTUELLT:
3 saker som förändrar ditt liv idag!
Nya artiklar och texter
Månadens bok på nätet!
Dåliga vanor? - Screening-test
Ny Queen funnen!
Skolpsykolog i min skola?Bästa köp: Gucci, Armani och Chanel
Din röst på Style.com: Eliazon ser Giorgio Armani!

Motiverande samtal
Motiverande samtal som stöd
och hjälp i praktisk tillämpningI motiverande samtal stöder vi de goda stunderna i livet, men utan pekpinnar eller förutfattade meningar I praktisk tillämpning använder vi oss sedan länge av s k motiverande samtal, som stöd och hjälp inom följande problembeteenden: missbruk/beroende av mat, sex, spel, shopping, alkohol, droger, fysisk aktivitet, datorer och tobaksmissbruk. Vi erbjuder motivationssamtal (och för vissa personalgrupper utbildning i motivationssamtal) som bygger bl a på följande principer:

1. Genom en empatisk inlevelse försöker vi i motiverande samtal förstå och bli delaktiga i våra klienters livssituation och förutsättningar utan förutfattade meningar eller omdömen.

2. Med klienten upptäcker vi skillnaderna mellan hur klienten upplever att livet ter sig idag och hur hon skulle vilja att livet gestaltar sig framöver, när det gäller t ex vanor, värderingar och beteenden.

3. Att bryta invanda mönster och vanor är svårt och vi betraktar därför t ex återfall mer som naturliga delar i förändringsprocessen, än som utslag av någon slags patologi eller dålig karaktär.

4. I motiverande samtal stöder vi också klientens självkänsla, självrespekt, autonomi och vilja till att själv göra egna livsval, även om klienten väljer att inte vidta några förändringar av ovanor eller livsmönster.

Faktorer som ökar motivation och handlingskraft mot en förändring av en ovana eller mindre acceptabla livsmönster brukar vara att:
- Vi ser personliga vinster med förändringen och blir därför övertygad om att den medför en höjning av välbefinnande och livskvalitet.

- Vi upplever en inre motivation grundad i att vi handlar på grund av ett fritt och eget val.

- Vi känner tilltro och trygghet till att vi klarar av förändringen och har positiva förväntningar på den.

- Vi förstår problemet eller problemställningarna och hur dessa kan lösas, vi får utvecklade kunskaper om dem och bra metoder och hjälpmedel för att genomföra en bra lösning.

- Vi får ett socialt och professionellt stöd och upplever att andra tror på våra förmågor och färdigheter.

- Vi får modeller och exempel på hur andra lyckas genomföra förändringar, vilket stärker vår drivkrafter till en egen förändring.

Faktorer som minskar motivation och handlingskraft kan vara:
- Vi värderar de positiva sidorna av ovanan högre än vinsterna av att upphöra med den: "-Det här är livskvalitet för mig", "det här kallar jag riktig njutning", "jag får avstå något som jag verkligen gillar".

- Vi känner en alltför stark press och förväntningar från andra att göra förändringen.

- Vi tvivlar på att vi klarar av att göra förändringen och vill inte känna oss misslyckade.

- Vi känner oss otrygga, har negativa förväntningar och oro för problem i samband med förändringen

- Vi har upplevt svåra abstinensbesvär eller andra misslyckanden när vi försökt genomföra förändringar tidigare

- Vi är stressade och har andra akuta åtaganden och problemställningar i livet som tar krafter och uppmärksamhet.

Ytterligare information om problemställningar som brukar tas upp i motiverande samtal finner du sammanfattade här och på ytterligare andra sidor under webbadressen www.eliazon.eu.

K A T Eliazon

 

ELIAZON.EU
Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com

www.motiverandesamtal.com

 

Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com - Email

| Home in English | Hemsida på Svenska | NewDesignGroup | Tidsbeställning | Kontakt |
Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com

Källor/Länkar


Motiverande samtal - alkohol
Motiverande samtal- tobak
Motivational Interview - Motiverande samtal
Motivational interviewing - Wiki
Motiverande samtal ger förbättrad hälsa
Samtal.nu
Riskabla samtal
Motiverande samtal
Motivation
Tips om motivation
Motivation och samtal
Motivationsarbete ur socialarbetarens perspektiv

Valid HTML 4.01 Transitional

Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com
Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com
Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com

© 2007 eliazon.eu

Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com
Motiverande samtal eller s k motivationssamtal som stöd och hjälp i professionell praktisk tillämpning från www.motiverandesamtal.com