Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare (HR-konsult Företag) och HR-specialist i Organisation   Reklam och annonsering på Internet - Eliazon Annons - Åre/Östersund - Marknadsföring och psykologi i Åre och Östersund
Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare (HR-konsult Företag) och HR-specialist i Organisation

Hem|Sök |Panik Ångest|Bra Framtid|Bidrag Barn|Säkerhet| Artist Jobb | Jobb| Barn Familj Skola| Jobb Ledare|Barn & Ord|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Test Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Onda ögat| Gala i barnpsykologi| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Kurs Föräldrar| T-shirt| Utbildning o kurser|Boka Tid
Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist
Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-SpecialistFöretagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist
Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist
Eliazon - engelsk hemsida

Eliazon - svensk hemsida

Organisationskonsult
- en säkerhetslina mot toppen!


”- Målet kan inte vara att arbetslöshet eller sjukfrånvaro ska minska i arbetslivet. Sådana faktorer måste givetvis bort, helt och hållet!” - Eliazon.

Organisationskonsult (HR-konsult) och HR-specialist:
Organisationskonsult.com - En säkerhetslina mot toppen! Buy at AllPosters.com
Organisationskonsulter (företagskonsult) eller organisationsutvecklare bidrar med att genom ett konsultativt arbetssätt ge ett företag eller en organisation goda riktlinjer, lönsamma råd och övergripande coachning i hur man bäst och mest effektivt kan utveckla verksamhetsplaner, benchmarking, marknadsföring, produktionssätt och produktutbud, varumärken, ledarskap, kompetensutveckling av personal, rörlighet, strategier och andra faktorer som är direkt eller indirekt nödvändiga för verksamheten och dess framgång. Det är utan tvekan så, att en duktig och erfaren organisationskonsult kan utgöra en säkerhetslina för ditt företags klättring mot toppen! I en lite snävare roll med fokusering avgränsad till t ex arbetsmiljö, psykosocialt arbetsklimat, personalfrågor kallas organisationskonsulten ibland för HR-konsult eller HR-specialist.

En organisationskonsult, liksom många företagsledare och exekutiva beslutsfattare, känner till att ett företags eller en organisations effektivitet och produktivitetsutveckling inte sällan stannar upp eller t o m vänder nedåt då och då av olika skäl. Önskemål om bättre strategiska förmågor att möta globaliseringen, ekonomiska och politiska förändringar och rörlighet, högre avkastningskrav, den snabba tekniska utvecklingen, förväntade stora pensionsavgångar, hög sjukfrånvaro, konsumenternas och de anställdas förändrade förväntningar på företaget/organisationen, kan vara några anledningar till det här nödvändiga behovet av förändring och översyn av verksamheten.

En verksamhet stimuleras därför vanligen av återkommande översyn och att nya idéer och infallsvinklar tillförs verksamheten utifrån av en fristående organisationskonsult med stark egen integritet. Ibland är det t om nödvändigt att göra stora omprioriteringar av resurser och genomföra omfattande organisatoriska förändringar på olika hierarkiska nivåer. Förändringar och omställningsarbete som inte alltid uppskattas av alla och envar i företaget eller organisationen och som därför ibland upplevs omvälvande och skapar våndor och oro. I en dynamisk frisk och konkurrensutsatt marknadsekonomi är den här typen av förändringar ibland helt oundviklig både inom enskilda företag och i de offentliga verksamheter som t ex tillhandahåller olika stödinsatser och infrastrukturen inom marknadsekonomin.

Som framstående ledare eller vägvisare för andra människor måste t ex cheferna i en verksamhet besitta bättre psykologisk styrka, balans, självinsikt och självkännedom än sina medarbetare och underställda, med risken att eljest bl a förlora sin trovärdighet, ställning och anseende. En organisationskonsult från Eliazon kan hjälpa chefer att bättre kunna förmedla verksamhetens mål och innehåll samt till att verka med en fördjupad kunskap, autencitet och auktoritet om mänskliga beteenden och handlande och till bättre informationsstrategier och påverkansmöjligheter i den aktuella omgivningen. Som organisationskonsult och organisationsutvecklare med ett flertal utprövade metoder och angreppssätt för diagnostik, interventionsarbete och organisatorisk design verkar Eliazon därför inom flera områden av organisations- och företagsutveckling:

 • Utveckling av affärsidé och företagets etik
 • Analyserar mänskliga motiv och preferenser
 • Förutspår investeringsområden, troliga beteendemönster och strömningar
 • Tillhandahåller coachning och deltagande i rekrytering av chefer och medarbetare
 • Kompetens- och Chefsutvecklingsprogram
 • Grupp- och teamutveckling
 • Strategisk planering av åtgärdsförslag och produktionsinriktning
 • Hantering av risker, riskbedömning, kris- och konfliktungar
 • Genomför "skräddarsydda" utbildningsprogram m.m.
 • Organisationsöversyn och organisatorisk design
 • Kreativitetsanalyser och motivationsarbete
 • Analyser av improduktiva arbetsmiljöfaktorer och sjukfrånvaro
 • Jämförelser och analyser av konkurrerande företag, alternativa produktionssätt och organisationsstrukturer (benchmarking)
 • Profilering av företag och varumärken
 • Översyn av strategier och pedagogiska incitament för reklam- och marknadsföring
 • Övrig utbildning och kompetenshöjning av medarbetare, styrelse och ledning
 • Utvärdering och återkoppling till uppdragslämnaren

  Eliazon


  JA, jag vill att ni kontaktar mig i anledning av ovanstående. Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande (önskemål om t ex särskild tidpunkt för kontakt kan anges under övrig information):


  Namn:


  Organisation/Företag:


  Befattning:


  Telefon:

  E-mail:

  Kontaktorsak och övrig information:


  Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

   

 • ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA
  Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist  www.organisationskonsult.com
  Produktivitet - Framgång - Omställning - Perspektiv - Effektivitet - Kommunikation - Utveckling

   

  Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist - Email

  | Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Ledarskap | Tidsbeställning | Kontakt |
  Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist

  Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist - Psykolog i Östersund

  Konsulter för organisation & näringsliv

 • McKinsey Företagskonsult
 • Wikipedia - Organisationskonsult
 • Svenska Wikipedia om organisationskonsult
 • DN Jobb
 • Sydsvenskan Jobb
 • Organisationsanalytiker
 • KPMG
 • Eniro Jobbsök
 • PCL Consulting
 • Mercer Delta Mentor Consulting
 • Komma in i ett nytt jobb
 • Starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige
 • Företagare och entreprenörer som vill starta eget företag eller som driver eget bolag.
 • Försäkringskassan
 • Personlig utveckling och Mental Träning
 • IMC USA
 • Personlig Jobb Coach
 • AMA
 • Arbetslivsinstitutet
 • Management Centre Europe
 • Jobb & Karriär
 • Wikipedia om coaching
 • Rekrytering & Karriär
 • Drömcoach
 • Sök Jobb, finn anställning och karriär
 • Hitta jobb, arbete och ny anställning bland 1,3 miljoner jobb
 • Jobb via Platsbanken och Arbetsförmedlingen
 • Nytt jobb eller lediga jobb
 • Lediga jobb - Jobbguiden
 • Personlig Jobb Coaching
 • Råd om jobb
 • JämtlandHärjedalen.Com

 • Psykolog Eliazon - Utbildningar & Kurser i Östersund

  det suveräna
  terapiparet
  lät de trasiga hjärtana
  falla sönder
  lagade dom sedan med
  mildlim

  Augustin Mannerheim
  Ur: Spegelordsdikter
  "Det förstorade mörkret" Atlantis Förlag
  Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist
  Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist
  Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist
  Företagskonsult - Organisationskonsult - Organisationsutvecklare HR-konsult HR-Specialist