Sök |Fond | PsychUpSecurity| PsychUpArtist | PsychUpBusiness| PsychUpFamily| Ledarskap| Marknadsföring| Behandling| Cashmere| Om oss| Parfym & Schackspel| Begärets blick| Child Psychology Award| Välbefinnande| Föreläsningar| Hemsida
eliazon - utbildning

Inbjudan till ansvariga för barn och ungdomars villkor och utveckling.

 

 

Hej! Du får nu åter möjligheten att lyssna till den omtalade föreställningen/föreläsningen:

"Den civiliserade vilden i Paris"

- om barns och ungdomars beteenden.

AP Photo - Francois Mori

Paris är inte bara Paris Hilton, Louvren och Mona-Lisa eller det vackra landet Frankrikes mytomspunna huvudstad. Bärsärkagången på Paris gator och i Paris förorter fortsätter. Paris uppmärksammas nu för hur extremt våldsamma, ilskna och frustrerade unga människor kan bli, och i Paris idag (2005) brinner dessa frustrerade människors ilska och hat mot ledande auktoriteter. Det är antagligen både för naivt och farligt att bara betrakta det här ungdomsvåldet som en vanlig ungdomsrevolt eller en manifestation av missnöje. Kanske innebär händelserna i Paris en väckarklocka om att tilliten till det auktoritativa och föredömliga är farligt bristfylld, kanske bortser vi från det igen och spelar ytterligare extremism och psykotisk fundamentalism i händerna.

Aftonen den 14:e november tycks äntligen president Chirac vaknat ur sin slummer och understryker i pressmeddelande föräldrarnas och politikernas eget ansvar i Paris-upploppen. Enligt SVT.se varnar Chirac också för att det kommer att bli sanktioner för de vuxna som "vägrar ta sitt ansvar vad gäller föräldraauktoriteten". Hur och när ska vi i Sverige följa den franske presidenten och överväga detta hittills klokaste förslag som eliazon diskuterat länge nu? Händelseutvecklingen i Paris är inte "slöddrets" verk, utan uppvisar en allvarlig och fundamental frånvaro (från att faktiskt lyssna och bekymra sig för barn och ungdomars fascination och behov) hos en hel föräldrageneration i upplösning (vuxna och föräldrar som är upptagna av egna drömmar, ambitioner, ideér och illusioner om makt och självförverkligande) bl a företrädd av Frankrikes inrikesminister Sarkozy och president Chirac, som abdikerat eller avsatts från en trovärdig föräldraposition (Jmfr. Kejsarens nya kläder!). Det finns i grunden ingenting politiskt i detta annat än en oförmåga till genuin empatisk inlevelse och en högdragen psykopatisk arrogans, som människor och särskilt ungdom reagerar skarpt inför. Exakt samma allvarliga mekanismer är förefintliga i föräldrarollen och omhändertagandet av barn och ungdomar idag inom allt för många industrialiserade länder. Med ett psykologiskt eller psykoanalytiskt språkbruk kan vi tala om utvecklingen som en kollaps för själva "Fadersnamnets metafor". Men, ingen bryr sig egentligen längre eller reagerar, utöver fattiga pedagoger, psykologer och socialarbetare utan pengar, politisk ställning, media eller makt. Rop som tomma bortkastade skrik ut i rymden, och som kurian och dess olika nivåer helst slätar över eller tystar ned. Kortsiktigt ekonomiskt tänkande och prioriteringar ges företräde framför tillgodoseende av barns och ungdomars uppväxtvillkor och behov, föräldrar som tvingas abdikera från sina föräldraroller. Många inom skolans värld idag är tyvärr inte förvånade över utvecklingen i Paris, men vi behöver egentligen inte stå handfallna och president Chiracs nypåkomna insikt om egna auktoritetsproblem är lite hoppfull.

Föreläsningen "Den civiliserade vilden" har redan getts i många rektorsområden och vid ett flertal tillfällen under anordnade "föräldrakvällar" och vid vilka samtliga föräldrar, lärare och övrig resurspersonal i aktuella skolor varit inbjudna. Genom den senaste tidens utveckling i Paris förorter med upplopp och skadegörelser har temat i föreläsningen blivit högaktuellt. Föreläsningen har mött ett mycket stort positivt gensvar hos åhörarna, särskilt hos lärare och rektorer, eftersom den på ett tankeväckande, intressant och väl initierat sätt avhandlar en metod för - och fokuserar ett högaktuellt ämne - som kan återge både den enskilda föräldern och skolrepresentanten eventuell förlorad auktoritet och förtroende i sina roller. De viktiga frågor som föreläsningen belyser är: Kan det som nu sker på Paris gator också inträffa där vi bor? Vad innebär instiftandet av "Fadersnamnet" på ren begriplig svenska? Har skolan tagit på sig eller ålagts ett för stort ansvar för barns psykologiska beteenden och välmående, som föräldrar själva hellre bör ta ökat ansvar för?

eliazon - Om barns och ungdomars beteenden - Upploppen i Paris

I den här föreläsningen beskrivs dels hur människor kan kriminaliseras, dels hur det går till när människan går från att vara ett däggdjur till att bli ett föredöme för sina barn och en kulturvarelse i ett civiliserat samhälle byggt på ömsesidig respekt och kommunikation. Ett föredrag därför lämpligt både för politiskt ansvariga, föräldrar och lärare att lyssna till och begrunda - tillsammans. I föreläsningen berättas om beteendets uppkomst, barnets psykologiska och språkliga utveckling och särskilt distinktionen mellan skolans resp. föräldrarnas uppgifter och ansvar i uppfostran och utbildning. Åhörarna ges möjlighet att delta i en diskussion och frågestund efter föredraget.

Målgrupper: Föräldrar. Politiker och personal verksam inom t ex skolan och samhällsplanering.

Föreläsare: Leg.psykolog/socionom Torbjörn K A Eliazon

Plats: Tillhandahållen och anvisad av beställaren.

Tid: 2 - 2½ timme inkl. frågestund. Eftermiddag eller kvällstid efter överenskommelse

Pris: enl. överenskommelse – erlägges kontant eller genom fakturering.

Beställning och övriga frågor: ring +46(0)63 - 10 32 50 eller maila torbjorn@eliazon.com.

Ytterligare information: www.eliazon.com.

Informera dig om intresset för föreläsningen hos dina kollegor, din berörda personal eller föräldragrupper och återkom med en beställning av föreläsningen till oss.

- Anmäl flera deltagare, grupper av medarbetare/kollegor/vänner till föreläsningen - här.

*Visste du att enligt Internetbaserade sökmotorföretagen Google, Teoma, Altavista, Overture, MSN och Yahoos rankinglistor senaste året, är Qilin Psykologkonsult och "eliazon" det givna förstahandsvalet när du söker en "psykolog" eller en "barnpsykolog" lokalt inom Skandinavien. Globalt och internationellt, därmed i konkurrensen av miljoner andra aktörer, är eliazon fortfarande en av världens tio mest ledande enskilda aktörer inom ämnesområden som psykologi, psykologisk kontroll, psykologer, psykologisk marknadsföring, psykologiska artiklar och psykologisk hälsa, enl. samma företag.

*För eliazon är alltid professionalism, erfarenhet, kvalitet och en praktisk effekt och nytta av psykologiska interventioner och behandlingsåtgärder överordnad t ex. teoretiska verktyg, metoder och behandlingsmodeller.

Artikel om barns fascination för TV-tittande.