Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb? Psykolog i Östersund - Psykologi Östersund   Vill du ha ett jobb som personlig coach, vägledare eller hälsoutvecklare? Här finner du utbildningen för dig!
Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?

Hem|Sök |Panik Ångest|Bra Framtid|Bidrag Barn|Säkerhet| Artist Jobb | Jobb| Barn Familj Skola| Jobb Ledare|Barn & Ord|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Test Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Onda ögat| Gala i barnpsykologi| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Kurs Föräldrar| T-shirt| Utbildning o kurser|Boka Tid
Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?
Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb? Psykolog i Östersund - Psykologi ÖstersundVad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?
Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?
Eliazon - engelsk hemsida

Eliazon - svensk hemsida

Personlig Coach
Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?


”- Målet kan inte vara att arbetslöshet eller sjukfrånvaro ska minska i arbetslivet. Sådana faktorer måste givetvis bort, helt och hållet!” - Eliazon.

En personlig coach för goda råd om lediga jobb:

Skaffa dig en personlig coach hos Eliazon, för större framgång i karriär och jobb redan idag! Buy at AllPosters.com
 • ger specialiserad, effektiv och specialtränad personal till nya jobb, anställningar och behov
 • rehabiliterar människor tillbaka till businesspreferens, arbetsmarknad eller företag
 • utför direktmatchning mot lediga jobb och arbetsgivares förväntningar i t ex platsannonser
 • optimerar företagets krav, behov och nytta av anställdas produktiva talang och förmågor
 • förbättrar arbetsklimat, ekonomiskt utfall och effektivitet av rehabiliteringsarbete
 • stöder anställda, ledning och företag i omställningsarbete, outplacement och svåra beslut och situationer
 • ger vägledning om arbetsmarknadens villkor, behov, krav och omvandling i en dynamisk marknadsekonomi
 • Personlig Jobb Coach är en beprövad privat rehabiliteringsservice från Eliazon som utifrån en erfarenhetsbaserad metod kallad Psych Up Artist™ skapar förutsättningar och möjligheter till bättre hälsa , en ny karriär och karriärutveckling för dem som redan står eller riskerar att hamna utanför den reguljära arbetsmarknaden. Program Psych Up Artist™ innebär fördjupat mentorskap, en reflektion och utbildning i psykologiska förutsättningar, psykologiskt bemötande och potentiellt kreativa utvecklingsmöjligheter. Övergripande fokus är mänsklig kommunikation och bemötande, relationernas och arbetets centrala roll, etik, normer och värderingar samt olika arbetsplatsers och situationers specifika psykologi. I programmet Psych Up Artist™ fokuseras även hur enskilda individer lämpligen utifrån egna förutsättningar (arbetslivserfarenhet, ålder, kön, utbildningsbakgrund, tradering, arbetsmarknad m.m), med tillägg av professionell förberedande psykologiskt utbildning, kan förhålla sig till, hantera och bemöta egna och andras bekymmer, olust, resignation och de ibland krisliknande och frustrerande frågeställningar som aktualiseras vid, eller blir följden av t ex förändrade arbetsuppgifter, långtidssjukskrivning eller en påtvingad arbetslöshet.

  För att bryta massarbetslösheten hos unga har de borgerliga partierna i den nytillträdda ”Alliansen för Sverige” i sitt ”Manifest för jobb”, uppenbart och mycket glädjande insett behovet av Psych Up Artist-konceptet och Eliazons Personlig Jobb Coach-begrepp. I ”Manifest för Jobb” föreslår de politiska partierna att varje arbetssökande ska få en personlig coach. Målgruppen för Personlig Jobb Coach är just människor som riskerar arbetslöshet, sjukskrivning, prövas av omställningsarbete, nedläggelse eller omställningsbeslut eller till följd av olika funktionshinder eller andra förvecklingar i livet och behöver avvägd anpassning, träning, rehabilitering och fortbildning i artikulerad utövning, talang och skicklighet. Personlig Jobb Coach innebär direkta, konkreta och snabba insatser för en framgångsrik och lyckad yrkesinriktad rehabilitering baserat på personlig förmåga, preferens och talang hos individen. Insatserna gör aktuella individer som genomgår den personliga vägledningen frisk, entusiastisk, glad, kreativ och mer hängiven till ett produktivt arbete och en mervärdesskapande sysselsättning igen. Personlig Jobb Coach innebär bl a

 • Psykologsamtal (ev. psykometri) som underlag för övergripande bedömning
 • Resursinventering och individuell handlingsplan
 • Identifikation av rådande och kommande arbetskraftbehov
 • Genomgång av förutsättningar, t ex aktuell livslön och investeringsbehov, för olika attraktiva utbildningar och yrken
 • Talangutveckling och rehabilitering
 • Personlig förändring och utvecklingskapacitet
 • Matchning mot företagens och produktivitetens villkor, förutsättningar och effektivitetskrav
 • Inventering av praktikmöjligheter och andra jobbsökande aktiviteter
 • Genomgång av anställning kontra entreprenörskapets möjligheter
 • Karriärplanering och hur man skapar kontakter med arbetsgivare
 • Arbetsprövning och arbetsplatsstöd
 • Kognitiva strategier, träning och nycklar
 • Hantering av stress och affekter
 • Uppföljande handledning och stödsamtal
 • Utvärdering och återkoppling

  Eliazon


  JA, jag vill att ni kontaktar mig i anledning av ovanstående. Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande (önskemål om t ex särskild tidpunkt för kontakt kan anges under övrig information):


  Namn:


  Personnummer:


  Adress:


  Telefon:

  E-mail:

  Kontaktorsak och övrig information:


  Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

   

 • ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA
  Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?  www.jobbcoach.com
  Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling

   

  Psykologer och privat psykolog i Östersund - Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb? - Email

  | Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
  Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb? Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb? Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?

  Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb? - Psykologi Östersund

  Personlig Coach för Jobb

 • Coach - Hälsa & Hälsoinformation
 • Wikipedia - Coach
 • Svenska Wikipedia om psykolog
 • DN Jobb
 • Sydsvenskan Jobb
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • Psykologer (Psychologists)
 • Sjukvårdsrådgivningen
 • Eniro Jobbsök
 • Dansk Psykolog Förening
 • Sveriges läkarförbund är läkarnas fackförbund
 • Komma in i ett nytt jobb
 • Starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige
 • Företagare och entreprenörer som vill starta eget företag eller som driver eget bolag.
 • Försäkringskassan
 • Personlig utveckling och Mental Träning
 • Catweb - Länkkatalog
 • Personlig Coach
 • Nina Jansdotter är beteendevetare och coach
 • Stresshantering, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Intersearch Coach
 • Jobb & Karriär
 • Wikipedia om coaching
 • Rekrytering & Karriär
 • Drömcoach
 • Sök Jobb, finn anställning och karriär
 • Hitta jobb, arbete och ny anställning bland 1,3 miljoner jobb
 • Jobb via Platsbanken och Arbetsförmedlingen
 • Nytt jobb eller lediga jobb
 • Lediga jobb - Jobbguiden
 • Personlig Jobb Coaching
 • Råd om jobb
 • Personlig Coaching i litteratur

 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Jobb Coach i Östersund

 • Turist- & Kongressbyrån i Östersund
 • Östersunds-Posten ÖP
 • Länstidningen i Östersund LT
 • Östersund
 • Norsk Psykologforening
 • Svenska Psykologförbundet
 • Dansk Psykolog Forening
 • Institutt for psykologi Tromsø
 • Psykologi i Norden
 • Institut for Psykologi, København
 • Yrkesbeskrivning Psykolog
 • JämtlandHärjedalen.Com

 • Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb? Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?
  Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?
  Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?
  Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?