Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju  
Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju

På Svensk På Norsk På tysk In português In English

Om|Sök |Ångest|Prestation|Fond|Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Hem & Skola| Ledarskap|Utvecklingspsykologi|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annonsera| Ovanor| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Föräldrar|Björn i Jämtland| T-shirt| Utbildning|Boka Tid| Hemsida

Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju

New York :  Hawaii :  Sydney :  Seoul :  Beijing :  London :  New Delhi :  Tokyo :  Moscow :  Paris :

Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervjuDiamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervjuDiamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju
Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju

AKTUELLT:
Test/Quiz:
Självkänsla? Utbrändhet?
Sug på kärlek, sex, pengar, alkohol, droger?
Varumärken? Förebild? Rädsla? Lycklig? Minne?
Är rädsla för chefen en social fobi?
Trött på att försörja ungar?
3 saker som förändrar ditt liv idag!
Nya artiklar och texter
Psykolog och psykologi i Stockholm
Skolpsykolog - psykolog i din skola
Björn och björnjakt i Jämtland!
Chína.com är ledig - Nå 1.31 miljarder kineser!
Sverige.com: Nominera din Fru Sverige!

Haute Couture - Bilden av det vackraste själv!
Bästa köp modekläder: Gucci, Armani och Chanel
Modekläder på Style.com: Eliazon ser Giorgio Armani!
Hälsokost
Bäst hälsa och skönhet på nätet
Köp 2 böcker för 1:-/st
Beauté World
Debatt föräldraskap: Bättre sex, ekonomi, tillväxt, förälder med föda-barnbidrag?
Sommarrea(45-60%) kashmir m.m. i Jeansbutiken
Sigmund Freud i aktion och tal!

Trender & Skönhet
Intervju: Om skönhet och skönhetsindustrins framtidSarah Rabia - Viewpoint Magazine:

-Hur kommer begreppet "skönhet" att utvecklas framöver? Kommer det att handla om inre skönhet, en känsla att må bra eller vill vi bli mer unika t ex?

Torbjörn K A Eliazon – Eliazon New Queen Institute:

-Skönhet är någonting som väcker en slags glädje och tillfredsställelse som vår existens i världen verkligen behöver. Mötet med det vackra i vår omgivning får oss att känna oss lyckligare och uppfatta effekterna av våra liv mindre svåra. Våra tillkortakommanden hamnar i en annan mer önskad eller klarare belysning. Skönheten eller det vackra är en djup eller ytligt förnimmad aspekt av en helhet som kan gälla en person, ett rum, ett objekt eller en idé. Den ger en perceptuell erfarenhet av glädje, mening, lust, religiositet, trygghet, åtrå eller tillfredsställelse. En sinnlig upplevelse som en följd av sensoriska yttringar i t ex en röst, en blick, en form, en färg , en personlighet, ett ljud, en smak, några egenskaper, en doft, en utformning eller en rytm.

-Jag är helt övertygad om att skönhet aldrig kommer att handla om att vi vill bli mer unika i mening utav att vi avviker från gällande normer, förväntningar, regler etc. Det skapar enbar ensamhet och utanförskap. Tvärtom faktiskt, så är människan en gruppvarelse även i sin individualitet och t ex under tonårstiden när vi utåt sett tycks kunna bryta av mot allting i omvärlden. Däremot kommer vi att fortsätta att anamma de regler som gäller för att tillhöra ett helst utvalt toppskick i en subkultur. Där blir de särskilda attribut som förskönar och rangordnar oss betydelsefulla för att behålla en topposition inom den pyramid vi då verkar. Skönhetsattributet här handlar egentligen aldrig om att det ska vara unikt, som att det ska vara differentierat som det enda varande för att undvika förödande konflikter, avund och konkurrens inom pyramiden.

-Den inre skönheten omfattar psykologiska faktorer som drifter, begär, perversioner, kognition, livsglädje, personlighet, kreativ förmåga och begåvning, social och emotionell intelligens, självförtroende, självmedvetande, karisma, grace, öppenhet, integritet, auktoritet, jämnmod, positiv energi och värme, lust, charm, personlig magnetism och attraktivt tilltal, tjuskraft, elegans. Den yttre skönheten omfattar faktorer som förmåga till förmedling av uttryck och kommunikation av avsikter, känslor och idéer. Kläder och symboler av social anpassning och välstånd, civilstånd, makt, vanor, aktiviteter, personligt oberoende, yrke, hälsa, ungdomlighet, symmetri, färg, välstånd och rikedom. Den fysiska attraktionskraften innehåller delvis universella faktorer giltiga inom de flesta mänskliga kulturer, delvis faktorer beroende av individens subjektiva preferenser, rådande kultur, folkvanor, marknadsföring, samhälle eller olika tidsperioder.

-Begreppet skönhet kommer troligtvis i framtiden att vara lika dallrande subjektivt, framkalla samma begär och fascination som det gör idag. Skönheten kommer att vara lika åtråvärd och också vara lika kopplad till vår uppfattning av självkänsla och attraktion som idag. Behovet av en bra självkänsla är nämligen ett av mänsklighetens starkaste behov, psykologiskt säkert lika viktigt för oss som att äta eller sova.

-Det som främst styr självkänslan är vilken uppskattning och återkoppling vi får från andra människor. Men också:
A.Hur trygga vi är i oss själva.
B.Hur vi kan uttrycka känslor och upplevelser.
C.Hur avslappnade vi kan vara tillsammans med andra människor.
D.Hur vi uppskattar och gillar vår sexualitet, attraktion, våra begär och förmågor.
E.Hur vi hävdar vår rätt att få vara i fred ibland.
F.Hur hemmavid vi är i våra livsval

-Attraktionen eller begäret styrs utav och begränsas av vad vi psykologer kallar för partiella drifter. Dessa präglas av ett sökande hos människan efter någonting mer att försöka förstå, finna eller återfinna, vilket plötsligen eller efterhand höjer vårt intresse. Ett bra exempel på det här är när vi är ute och strosar längst en affärsgatas skyltfönster, och plötsligen stannar till för något intressant. Det är också dessa partiella drifter som tidvis kan få vår självkänsla i gungning, eftersom vi ständigt försöker vinna andra människors uppskattning och erkännande av vår existens och existentiella förhållningssätt. Den partiella driftens objekt representerar platsen eller minnet av en existentiell saknad, tomhet eller brist och blir ett spår av någonting vi i erfarenheten lämnade kvar, en påminnelse, som lämnar någonting kvar att bli begärt i våra framtidsförhoppningar. Spåret efter brottslingen är s a s detektivens begär. I den erotiska sexuella relationen kan det vara den älskades blick, hennes röst, hennes kurvor, hennes doft som orsakar älskarens begär och starka åtrå. Det är alltid fragmentariska delar som är begärets direkta orsak, aldrig en helhet. I fetischismen blir det objekt som orsakar begäret själv objekt för detta begär, t ex hos shopaholics. För alkoholisten är det ett glas till, eller flaskan eller glaset. I fobin orsakar objektet begäret och en häftig reaktion samtidigt. Ångest är inte rädsla för ingenting, flykten eller skräcken inför en tomhet, utan snarare mötet med det partiella objekt som markerar en öm punkt där det finns eller uppstått en brist. Svaret på frågan blir att skönheten och skönhetens attribut helst ska erbjuda oss mer lugn, delaktighet, stresslindring, harmoni, bekräftelse och glädje i att vi räcker till, är tillräckligt hela, fulländade, storslagna och duger gott och helst lite extra gott, inför våra medmänniskor.

Sarah Rabia - Viewpoint Magazine:

Hur kommer kvinnors uppfattningar och upplevelser av sin skönhet och sina kroppar att förändras?

Leg.psykolog/socionom Torbjörn K A Eliazon - Foto: Anna Wilhelmsson Torbjörn K A Eliazon – Eliazon New Queen Institute:

-Under den första tioårsperioden kommer vi kanske inte att skönja någon egentlig stor förändring annat än vanliga modeväxlingar där ”heta och överhettade” trender, marknader och marknadssegment kommer att avlösa varandra. Marginellt så kommer vi dock att bli mer uppmärksam på skeenden som i ett betydligt längre perspektiv kan göra hela mänskligheten mer psykologiskt jämlik och enkönad. I det moderna metrosamhället, där kvinnan är mindre ekonomiskt beroende av mannen, blir definitionen av att vara kvinna förändrad. Särskilt dimensioner som avser görat eller varat i kvinnligheten och kvinnors uppfattning om sina kroppar tycks t ex alltmer problematisk, ovan och styrd av konkurrens, prestationsförväntningar och prestationskrav. Hur vi ser ut och ter oss i andras ögon blir (om det inte redan är), den viktigaste faktorn i våra relationer och karriärmöjligheter. Traditionellt och i religionen skulle kroppen döljas men i den moderna civilisationen spelar utseendet och aspekterna avseende kroppens skönhet en allt större roll. Inte enbart till följd av personlig modern fåfänga eller reklamindustrins inverkan, utan också för fortplantningens skull och den mänskliga artens överlevnad. Kanazawa har t ex visat att vackra attraktiva föräldrar idag har 26 % mindre chans att få söner, än andra föräldrar. Fysiskt attraktiva drag är nämligen så starkt evolutionärt ärftliga och styr disproportionerande att du hellre föder flickor än söner, desto mer självsäker, attraktiv och vacker du själv är. Omedvetet så överför vi givetvis de här intuitivt erfarna kunskaperna till karriär, relationer, ekonomi, efterfrågan och konsumtionsmönster i en allt högre utsträckning.

-Naturen bestraffar oss eller belönar oss m a o delvis utifrån vårt utseende, vår identitet och våra personlighetsdrag. Begrepp som den "fria kvinnan", "den fertila kvinnan", "den duktiga kvinnan", "den självständiga kvinnan", "den perfekta kvinnan", "den utvalda kvinnan", "den första kvinnan", "den vårdande kvinnan", "den fria kvinnan" eller "den vackraste kvinnan", blir det som mest gruvsamt skapar en fortsatt osäkerhet, förundran, bristande självkänsla, självrespekt och beroende till mannen. Könstillhörighet och identifikationen med könstillhörigheten definieras nämligen främst genom kulturella minnen och artefakter, relationen till det andra könet och av andra, inte minst föräldern av samma kön som mitt eget. Att kvinnlighet kommer att anses som ett ännu mer efterfrågat och attraktivt attribut i jämförelse med manlighet om några generationer ytterligare, är för många kvinnor en för klen och för sent kommen tröst, särskilt om jag inte kommer överens med min mamma. Det sist nämnda påverkar, låser, underblåser och intervenerar i det vi brukar kalla kroppsuppfattning mer än vi anar, speciellt i ett MetTime med splittrade generationer och familjer i en flyttkarusell mellan olika regioner.

Sarah Rabia - Viewpoint Magazine:

Hur kommer mäns syn på skönhet och upplevelser av sina egna kroppar att förändras?

Torbjörn K A Eliazon – Eliazon New Queen Institute:

-Männens traditionella patriarkala värderingar kommer att devalveras ytterligare. Ensamhushållen inte minst i storstäderna ökar enormt (oftast på initiativ av kvinnor). Mäns efterfrågan och behov av rådgivning och hjälp i frågor som gäller identitet, skönhet och kropp kommer bl a därför att öka mycket kraftigt. Detta gäller också deras konsumtion och utprovning av olika skönhets- och hälsoprodukter. Inte för att de själva vill, utan för att kvinnor som väljer partners väljer friare, intuitivt annorlunda och mer kräset. Chanserna att vi t e x ska få en son i en relation är större om mannen i relationen är av den mer våldsamma och aggressiva sorten eller om kvinnan är språkligt bräcklig, har låg självkänsla och är undfallande och svag. Fysiskt välväxta och stora föräldrar får fler söner och fysiskt mindre, men mer språkligt och intellektuellt begåvade föräldrar får i högre utsträckning döttrar. Inre och yttre skönhet och andra psykologiska personlighetsdrag är med andra ord helt avgörande t o m för vilket kön ett barn får. Instinktivt väljer kvinnor idag hellre bibehållen självkänsla, oberoende och ”svaga män”, hellre än ”riktiga karlar” som förr skyddade dem som boskap på savannen. Manligheten står därmed inför en identitetsförskjutning som mannen tvingas förhålla sig till och där balansakten blir svårt prövande också för hans kroppsbild i många fall. Många disparata och diametralt motsatta inre drivkrafter måste hanteras, förstås och vägas samman. Typiskt ”kvinnliga” egenskaper som t ex kommunikation och andra sociala färdigheter måste utvecklas, läras in etc.

Sarah Rabia - Viewpoint Magazine:

Vilka insikter och nyanseringar om kvinnor bör skönhetsindustrin svara upp emot (eller bli bättre att svara upp till)? T ex kvinnors paradoxala attityder till sin vikt, deras önskan till självacceptans, post-feministiska skiftningar, idiosynkratiska (unika, karakteristiska, speciella) saker som gör att kvinnor känner sig vacker eller vackrare osv?

Torbjörn K A Eliazon – Eliazon New Queen Institute:

-Många kreatörer inom de riktigt stora modehusen i Paris eller den traditionella hantverksindustrin i Storbritannien, tillhör det fåtal som kan uttrycka det fantastiska på motsvarande sätt som en erkänd kompositör gör inom musikens område. Modetrender, mode och modekläder kan i sina bästa stunder gestalta inte bara skönhet, utan skönheten som ett rent mysterium. De mest stilfulla, bländande, fulländade och eleganta verken av tyg i modevärlden (när beteckningen kläder och klädesplagg övergår i en slags konstnärligt designad perfektion) kallas sedan mitten av 1800-talet för ’haute couture’. Perfektionen i plagget sitter på utsidan, men arkitekturen återfinns på en undersida som oftast består av olika lager av tyger och skräddarkonst. Haute couture anses som den högsta formen av sömnadskonst och vaggan, ursprunget, traditionen, historien, mästarna och fulländningen av modern kläddesign. Skräddar - och sömnadskonst inom modevärlden när den är som bäst. Haute couture betecknar hantverk, klass, hög kvalité, förädling av mänskliga och naturmässiga resurser när genvägar, förenkling, lättja och oföretagsamhet utesluts. Det finns liknande motsvarigheter i andra länder, såsom det italienska alta moda och det engelska high fashion.

-Hela den här exklusivt inriktade industrin måste för sin överlevnad göra stora satsningar och på samma sätt som t ex traditionella konfektionsföretag som Ikea, H&M, Indiska och Lindex försöka rekrytera mognare, duktigare, intelligentare förebilder, modeller, ägargrupperingar och bättre säljkanaler för bl a produktplaceringar. Konsumenter i kommande generationer kommer nämligen inte att se enbart på plaggen och plaggens undersida, utan längtar och behöver också i en allt högre utsträckning få anta modellerna och framträdande ägargrupperingar som sina egna identifikationsobjekt. Ett sätt att möta det här kan vara att ge bättre och utförligare beskrivningar av modellernas unika, karakteristiska, speciella och personliga värderingar, erfarenheter och livsstil. Andra sätt är att inom varumärket erbjuda exklusiva och utbildande kurser, studiebesök, försäljningsinsatser och tilläggstjänster som tar noggrann och auktoritativt fasta på t ex behov av psykologisk rådgivning, begrepps- och identitetsbildning, tidig inlärning, makeover, kroppsvård, viktnedgång, hud- och hårvård, ekologiska frågor etc.. Ett tredje sätt kan vara att bättre ta hand om sina förebilder / modeller och tillåta dem att inom modehusets eller varumärkets organisation göra karriärer. Skapa interna utbildningssystem, trainee lösningar, där duktiga människor tränas till coacher och ledare för t ex beteendeträning och livsstilsskolor.

Sarah Rabia - Viewpoint Magazine:

-Hur tror du att skönhetsindustrin bör svara upp mot det växande behovet hos människor att känna sig lyckliga och välmående?

Torbjörn K A Eliazon – Eliazon New Queen Institute:

-Skönhetsindustrin kan se fram emot mycket ljusa och ekonomiskt blomstrande tider. Särskilt för de företag som redan idag har starkt inarbetade varumärken, duktiga designers, ingenjörer, produktutvecklare och samtidigt vågar ingå samarbeten med kunskapsproducerande företag inom den del av hälsosektorn som sysslar med just kulturell och psykologisk utveckling, marknadsföring, personligt präglad styling, åldrandeprocesser och livsstilsfrågor. Konkurrensen och kampen om att definiera och utmejsla själva begreppen kvinnlighet och kvinnlig skönhet resp. manlighet och manlig skönhet, kommer nämligen att stegras avsevärt. De företag som inte sätter sig på det här tåget förlorar kunder, konsumenter, försäljning och efterhand goodwill för sina varumärken.

-Men vet vi egentligen om ifall vi faktiskt är lyckliga eller vackra? I så fall på vilket sätt och hur uppstår lycka eller skönhet? Hur behåller vi och förhåller oss till den? Vad är det som roar oss, får oss att skratta, känna nöjaktighet, välbefinnande och skönhet? Skönhetsindustrin kan få en väsentligt större ekonomisk framgång genom att stiga fram som en större aktiv aktör i att besvara den här typen av frågor för människor. Även om man då kliver över till den mer privata hälsans, identitetsskapandets och uppfostrans område enligt ekvationen Skönhet=Exklusiva produkter+Hälsa+Goda förebilder! Uppfostran, hälsa och skönhet är i många fall synonyma begrepp som många kvinnor förstår, men som industrins investerare, ledare, företrädare, aktiemäklare och innovatörer inte tillräckligt tycks uppfattat eller vinnlagt sig om att få in marknadsföringen av sina produkter.

-Det handlar inte om att lära sig manipulera sina konsumenter, utan att mer trovärdigt försöka förstå och möta konsumenternas genuina längtan, efterfrågan och utbudsbehov. Skönhetsindustrin måste parallellt arbeta på tre fronter: A. Traditionellt hitta och kunna marknadsföra alltmer fulländade produkter och varumärken, som möter alltmer kräsna och medvetna kunders längtan, behov och efterfrågan. B. Öka kundorientering och kundfokus genom att erbjuda trygghetsskapande och tillitsfulla relationer, ställa upp riktiga frågor och hypoteser, förstå tankesätt, påverkansmöjligheter, valsituationer, etik, moral, språk- och begreppsbildning, olikheter, vanor, subkulturella strömningar. C. Visa större respekt för åldersfaktorer.

-En inte helt oväsentlig faktor när vi pratar om skönhet är åldrande och åldrandeprocesser. Av olika skäl vill vi gärna glömma bort den här faktorn fort. HC Andersens berättelse om ”den fula ankungen”, påminner oss om tre saker:
1.Att den fullt utblommande skönheten tar olika tid för olika individer.
2.Att vi kan tala om en pik i olika åldersintervall eller perioder av ålderskurvan.
3.Att begreppet skönhet är ett ord. Helt en skapelse utifrån ett språkligt sammanhang och den tid som vi lever i.

-Resonemanget öppnar helt nya möjligheter för oss, som individer och för den globala skönhetsindustrin. Om vi förut (och här sitter den traditionella skönhetsindustrin fast) sökte skönhet genom att likställa den med ungdomlighet, så vinner mycket på att hellre klassificera den i olika ålderskategorier:

A.Oskuldens tid 0 - 18 år
B.Den stora vida världens tid 13 - 35 år
C.Skapandets tid 25 - 60 år
D.Mognadens tid 35 - 75 år
E.Närvarons tid > 45 -

Skönhet är inte samma begrepp för 18-åringen och 45-åringen. Beaktar vi åldersfaktorn så breddas ofta skönhetsbegreppet av t ex välmående, lycka, glädje, kroppens fysiologiska förändringar, hälsoaspekter osv. Det här gäller också i t ex produktval och behandlingsmetoder (Jmf. gärna t ex Beauty Aging Therapy med andra psykoterapeutiska behandlingsmetoder). Begreppet Skönhet är med andra ord aktuellt, men på olika sätt, under hela livscykeln.

Trendanalytikern och journalisten Sarah Rabia arbetar sedan flera år på The Future Laboratory i London. Företaget ger ut Viewpoint, världens mest välrenommerade publikation om nya trender, varumärken, kunskap och idéer om framtiden Sarah Rabia - Viewpoint Magazine:

-Hur kan skönhetsindustrin (bli bättre på att) samarbeta med branscher som psykologi och hälsa tror du? T e x i att skapa produkter och reklam som svarar mot kvinnors sociala behov eller vad kvinnors hälsa behöver?

Torbjörn K A Eliazon – Eliazon New Queen Institute:

-Erfarna psykologer känner till att psykologin både innehåller vetandet om framtidens drömmar och existentiella möjligheter, som en kunskap om märkligt mänsklig föränderlighet, möjlighet och plasticitet. Ämnesområdet psykologi är brett, vidsyntare än bara mörka sjukdomsförklaringar och tangerar samt stiger långt in i även andra vetenskapsområden t ex. ekonomi, religion, medicin, politik, pedagogik, litteraturvetenskap, vår historia, kultur, teater, våra framgångar, skratt och skapandets inspiration - liksom ibland, in våra privata vardagsrum, hjärtan och kärleksrelationer. I alla livsval, i vår ålders och hälsoutveckling, all försäljning, konsumtion och prestationsutövning, t ex produktutveckling eller marknadsföring idag, är psykologin därför en helt avgörande faktor för framgång och produktiv utveckling. Det bästa sättet att lära känna estetiken och konsumenters, t ex enskilda kvinnors vilja och preferenser i förhållande till estetiken är att söka vägledning i psykologin, som ägnar sådana frågor mycket stort utrymme på olika sätt, ända sedan mitten på 1800-talet.

-Genom att inhämta den här information, våga öppna upp sig, skapa kontakter, nätverk, se och förstå möjliga synergieffekter, kan skönhetsindustrin hitta ytterligare kreativitet, växa på andra marknader och finna ytterligare avkastning i på olika sätt:
A.Genom att visa intresse och synliggöra sig genom hänvisningar, inbjudningar, förfrågningar och annonsering.
B.Ge förslag till och träffa långsiktiga avtal om lönsamma investeringar och erbjudanden,
C.Köp av kompetens och kunskapsproduktion
D.Utveckling av gemensam försäljnings, produkt och forskningssamarbeten,
E.Erbjuda nya tjänster, butiker och butikssegment.

Eliazon - liv och inspiration

 

ELIAZON.EU
Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju

www.Díamond.com

 

Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju - Email

| Home in English | Hemsida på Svenska | NewDesignGroup | Tidsbeställning | Kontakt |
Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju

Källor/Länkar


The Future Laboratory
Viewpoint Magazine
Skönhet.org
Skönhet - bilder
Sofis Mode om skönhet
NYTimes.com - Style
Gucci
Mode & Modekläder
Sköna ögon
Skönhetens Psykologi
Begreppet New Queen

Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju
Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju
Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju
© 2007 eliazon.eu
Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju
Diamond.com - Trender, mode och skönhet - Skönhetsindustrins framtid - intervju