Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression

Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression

Utgåva På Svensk På Norsk På tysk In Portuguese In English

Om| Sök | Ångest| Prestation| Fond| Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Hem & Skola| Ledarskap| Utvecklingspsykologi| Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Minne| Analys| Utbrändhet| Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annonsera| Ovanor| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Föräldrar| T-shirt|| Utbildning| Mode Modekläder| Tajta Jeans| Björnar| Boka Tid| Hem

Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression
Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression
Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression
Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression
Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression
Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression

Identitet & Självkänsla
Psykólog.com

Quiz IQ Test Självkänsla
Quiz IQ Test Missbruk
Quiz Test Varumärken
Quiz Test Förebild
Quiz Test IQ Social Fobi
Quiz Test Lycka & Välbefinnande
Testa ditt IQ & minne
Gå ner i vikt
Perfektionism
Trötthet & Depression
Ångest & Fobi
Hantera ilska
Identitet - New Queen
Skönhet
Hälsokost
Köp 2 böcker för 1:-/st
Missbruk & Beroende
Test av välbefinnande
Stress & Stresshantering
Styling, Mode & Stil
Modekläder m.m (ex. Gucci, Armani, Chanel, Dior, Versace och YSL)
Jeans & Kashmir


Psykolog i Sverige
och Europa

Det finns ca 370 000 verksamma psykologer enbart på den västeuropeiska kontinenten (i 32 länder). Här hittar du några av dem:

 Stockholm  Göteborg  Malmö  Uppsala  Västerås  Örebro  Linköping  Helsingborg  Jönköping  Norrköping  Lund  Umeå  Gävle  Borås  Södertälje  Eskilstuna  Täby  Karlstad  Halmstad  Växsjö  Sundsvall  Luleå  Trollhättan  Östersund  Borlänge  Sverige  Finland  Norge  Danmark  Island  Nederländerna  Belgien  Irland  England  Luxemburg  Tyskland  Polen    Estland  Tjeckien  Slovakien  France  Schweiz  Liechtenstein  Österrike  Ungern  Kroatien  San Marino  Italien  Spanien  Portugal  Grekland  Turkiet  Cypern


Social fobi har blivit en folksjukdom i Sverige. Dr Sigmund Freuds berömda klient Ida Bauer [Dora] och hennes bror Otto, 1890. Den tuffa tonåringen Dora opponerade sig kraftigt (ca 1900) mot Freuds bekymmersamma ideér om bakgrunden till hennes hysteriska hosta, depression och blygsamma, tillbakahållna attityd i sociala sammanhang. Hon lämnade därför behandlingen, för ett skönare och ett härligare liv!? Följ denna bildlänk om du vill veta mer om social fobi.

Länkar om självkänsla
och identitet på nätet

Psykolog i MetTime
Test självkänsla
Prisvärt på nätet
Vägledning i Sverige
S. Freud - On Narcissism
Ginza i Sverige
Kultur och identitet
FREUD: Tre bidrag om kärlekslivets psykologi (full text - engelska)
FREUD: Tre bidrag om kärlekslivets psykologi (ingår i den svenska översättningen "Sexualiteten")
Inför föda-barnbidrag till unga kvinnor
Wiki om självkänsla
Syndriften - viljan att bli sedd
Om personlig stil och psykologi i Sverige


Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression

Njut identitet och självkänsla
Psykólog.com - din psykólog på nätet

Leg. psykolog/socionom K A T Eliazon En skönhetens emancipation
Det vackra och sköna är essensen och grunden i all mänsklig intention, kommunikation och aktivitet. Möjligen än mer framträdande i en modern tid med en kvinnlig emancipation i Sverige och i en verkan som ett begrepp jag kallat The New Queen. Män i alla kulturer föredrar fysisk attraktion och vackert kvinnliga drag i både längre och kortare relationer. Att kvinnor i undersökningar anses mer populära, attraktiva och vackrare än män, är knappast någon ny vetenskaplig upptäckt. Korta mindre kvinnor och större välväxta män har den bättre reproduktiva kapaciteten enligt biologisk forskning. Kvinnor kan erfara viss dragning till utseende hos pojklika män, inte alltför aggressiva men "filmsnygga" och gärna i en kort maskulin skäggstubb (s k designer stubb), när det handlar om tillfälligare relationer. I långsiktiga relationer begär kvinnor vanligen ekonomiskt tryggare och mer välburgna män med hög social status, kunskap, makt och rang, för att den längre och närmare relationen över huvud taget ska vara aktuell, öppen eller möjlig. Utseendet har underordnad betydelse här i förhållande till andra yttre attribut som t ex yrkesval och social tillhörighet. Kvinnor i Sverige intar en position i en långsiktigare relation som m a o går ut på två saker: trygghet för barnen och henne själv, samt överlevnad och tro på (eller övertygelse om) en positiv utveckling av identitet och självkänsla i relationen.

Kvinnor väljer
Kvinnan i Sverige väljer. På detta sätt väljer hon (i bästa fall) rationellt och riktigt den starkaste hanen och skyddsinstansen för sig själv och sin avkomma. Feminister i Sverige kan idag hävda att kvinnor är oberoende för första gången i vår historia. Vi kan intala oss själva att manligt och kvinnligt har spelat ut sin roll. Könen kan t ex bilda sina familjer på egen hand genom bl a ingrepp i fortplantning, aborter och konstgjord befruktning. Den manliga resp. kvinnliga positionen eller identiteten i Sverige lever trots allt vidare i ett intrikat och nu förändrat samspel, som inte minst gäller identitetsutvecklingen och självkänslan. I evolutionära termer utgör de kulturella förändringarna ett kort ögonblicklig i vår tideräkning. Det kan nämligen ta 10 000-tals år för både kvinnor och män att i grunden ändra sin livshållning, sina traditioner och tankesätt. Kvinnor är nämligen genetiskt förprogrammerade att känna sig beroende av män och mäns uppskattning, på samma sätt som män i Sverige vill fortsätta uppvakta, tävla och konkurrera om kvinnors tilltro, begär, omtanke och kärlek. Kvinnor i Sverige idag kan njuta rikedom, karriär och materiell framgång, men djupt inom sig fruktar hon för om en överlevnad är möjlig på egen hand och egna meriter. Rädslan är förknippad med två saker:

1. Den av primitiva behov styrda inlärningsprocessen inom fortplantningens område som underordnat henne under en patriarkal hierarki och ordning sedan förhistorisk tid.

2. Definitioner i nutid (innanför och utanför relationen) av vad det innebär att bli eller vara en vacker kvinna av mognad och att njuta den kvinnliga positionen bestämd av en disparat dikotomi i det mänskliga.

En högre social position
Tradionellt och förhistoriskt så var honor mindre och fysiskt svagare än hanen och avkomman riskerade bli offer för övergivenhet, infanticid, rovdjur, hot och våld (se även en artikel: Om björnar i Jämtland). Kvinnan och avkomman var helt beroende av att inte bli lämnad och av stöd och skydd. Helst genom någon som hade hög social status i gruppen, antingen genom sin fysiska överlägsenhet eller i styrkan av sin personlighet. Om kvinnan förhöjde sin position med en socialt dominerande man fick hon och hennes barn också större tillgång till resurser hon eljest inte skulle ha haft samma möjligheter till. Det kan delvis vara därför som kvinnor fortfarande tycks föredra män i högre sociala positioner och kan lockas leva i destruktiva och t o m farliga maktrelationer, helt oavsett hur de här männen ser ut, eller vilka skrupler de lever. Makten och ledartröjan glorifierar mannen i Sverige, men omdefinierar också kvinnans rang och mått av framgång inom både det egna könet och i mannens ögon. Identiteten och självkänslan formas.

Den vackraste kvinnan
I det moderna svenska samhället, där kvinnan är mindre ekonomiskt beroende av mannen, har definitionen av att vara kvinna förändrats. Särskilt just dimensionen som avser görat och varat i kvinnligheten tycks alltmer problematisk, ovant och styrd av prestationsförväntningar, prestationskrav och hur vi ser ut och ter oss i andras ögon. Utseendet får t ex därför en allt större roll, men inte enbart till följd av personlig modern fåfänga eller reklamindustrins inverkan, utan också för fortplantningens skull och den mänskliga artens överlevnad. Vackra attraktiva föräldrar har idag 26 % mindre chans att få söner, än andra föräldrar. Fysiskt attraktiva drag är nämligen så starkt evolutionärt ärftliga och styr disproportionerande att du hellre föder flickor än söner, desto mer självsäker, attraktiv och vacker du själv är. Chansen att du ska få en son i en relation är störst om mannen i relationen är av den mer våldsamma och aggressiva sorten eller om kvinnan är språkligt bräcklig, har låg självkänsla och är undfallande och svag. Fysiskt välväxta och stora föräldrar får fler söner och fysiskt mindre, men mer språkligt och intellektuellt begåvade föräldrar får i högre utsträckning döttrar. Inre och yttre skönhet och andra psykologiska personlighetsdrag är med andra ord helt avgörande t o m för vilket kön barnet får enligt senaste forskning (S. Kanazawa, Journal of Theoretical Biology 244 [sid 133-140]). Naturen bestraffar oss eller belönar oss m a o delvis utifrån vårt utseende, vår identitet och våra personlihetsdrag. Begrepp som "den fertila kvinnan", "den duktiga kvinnan", "den självständiga kvinnan", "den perfekta kvinnan", "den utvalda kvinnan", "den första kvinnan", "den vårdande kvinnan", "den fria kvinnan" eller "den vackraste kvinnan", blir det som mest gruvsamt skapar en fortsatt osäkerhet, förundran, bristande självkänsla, självrespekt och beroende till mannen hos den moderna "fria kvinnan". Könstillhörighet och identifikationen med könstillhörigheten definieras nämligen främst genom kulturella minnen och artefakter, relationen till det andra könet och av andra, inte minst föräldern av samma kön som mitt eget. Att kvinnlighet kommer att anses som ett ännu mer efterfrågat och attraktivt attribut i jämförelse med manlighet om några generationer ytterligare, är för många en dålig och för sent kommen tröst.

Bättre identitet, personlighet och självkänsla
Hänvisa dina kunder, din personal och dina bästa vänner i Sverige till Eliazon i Östersund eller kontakta själv Eliazon om du vill utveckla din personliga identitet, få bättre hälsa, mer nyfikenhet, skönhet, glädje och njutning i din tillvaro. Vi tar alltid integritet och psykologisk autonomi som utgångspunkt, och alla människors psykologiska möjligheter på största allvar. Vi erbjuder fördjupande psykologiska samtal, rådgivning och behandling för livsomständigheter och ett liv där såväl yttre som inre stil efterhand blir en konkretion av flera genom den här typen av samtal. P g a lång och vetenskapsbaserad erfarenhet, erbjuder vi endast kortsiktigt billiga, akuta, förenklade eller generellt applicerbara lösningar på komplicerade psykologiska problemställningar och funderingar, om uppdragsgivaren särskilt efterfrågar en sådan förenkling.

Många frågor och mer intrikata förtroenden kräver en extra grad av distansering, diskretion, integritet, omsorg och sekretess. Nyfikna, skolade, resvana, intellektuellt medvetna och initierade individer förstår därför oftast intuitivt mervärden av en geografisk förflyttning, distansering i tid och rum, perspektivförskjutning, kulturbyte, moderna normativ och empirisk forskning, mångåriga erfarenheter i klinisk praxis samt djupteoretisk psykologisk skolning. Vi vänder oss i första hand till den kräset medvetne, den väl motiverade individen (eller verksamheten) som tar det egna välbefinnandet och livet på ett sådant allvar att hon inte backar för vare sig ekonomisk, tidsmässiga, geografiska eller andra hinder, mödor och uppoffringar. Gör ansträngningen (som Birgitta gjorde), ta steget idag och res genom Sverige till Jämtland på ditt livs reseäventyr, och om du vill utveckla din identitet, personlighet eller självkänsla. Vi utlovar inte det okomplicerade, gratis eller enkla, men en bättre hälsa, en tryggare identifikation och härligare självkänsla, plus ytterligare bakgrund och förståelse. Boka tid nu, för samtal, terapi eller handledning i frågor om personlig frihet, självkänsla och identifikation! Tidsbokning.

K A T Eliazon

Psykólog.com
Psykolog Sigmund Freud

Hör Sigmund Freud (1938)


Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression

Identitet & Självkänsla
Psykólog.com


Eliazon
Mottagning 063 - 10 32 50 Mobiltfn: 070-24 17 588
eliazon@qilinpsykologkonsult.com

Besöks- och öppettider:
Endast efter tidsbeställning

Du är besökare No: Antal besökare: Eliazon Web Sites. Trafik till webplatsen sedan 2006-01-23
till Eliazon Web Sites


Kvinnans identitet
- en riktigt god bok

Klockan är 4 på morgonen när Birgitta vaknar i Hackås viste. Hon går ner till Storsjön vid Klockars, tar ett bad och tvättar några kläder. Äter frukost på farstukvisten. Det är fuktigt och kallt, men fjällmassivet bortom sjön är lika bedårande vacker, som platsen där hon vilat under natten.

Hon är drygt 36 år. Har lämnat familj och barn, men känner sig ändå lycklig. En vägvisare från gården Leonards i Skede, ror henne med vana armar över sjön. Hon ska sedan följa vandringsleden rakt över Kölen i västnordvästlig riktning mot Nidaros. Hon vandrar långsamt, i en bekymmersfri from längtan. Några dagar senare, är hon framme.

Heliga Birgitta. Nordtysk träskulptur i ek från slutet av 1400-talet. Skulpturen finns i Hälsingtuna kyrka, Hälsingland.

I boken Uppenbarelser får vi följa Sveriges genom tiderna mest framgångsrika svenska kvinna, 8-barnsmamman, kungaättlingen, författaren, teologen och hela Europas skyddshelgon - heliga Birgitta (Birgitta Birgersdotter 1303-1373). Hennes tankar och uppenbarelser från olika äventyr och möten. Vi förstår också hur hon försökte finna nåd i sig själv och en egen identitet, i tider av stora sorger, umbäranden, kriser och tvivel. Alltid aktuell.


Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression
Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression
Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression
Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression

© 2008 eliazon.com SWEDEN - Phone +46(0)63 103250 - All Rights Reserved

Psykolog.com - Din psykolog på nätet. Njut det vackra och sköna, en trygg identitet och en bra självkänsla. Minska risken för stress, ångest, fobi, trötthet och depression