Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest   Reklam och annonsering på Internet - Eliazon Annons - Åre/Östersund - Marknadsföring och psykologi i Åre och Östersund
Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest

Hem|Sök |Panik Ångest|Bra Framtid|Bidrag Barn|Säkerhet| Artist Jobb | Jobb| Barn Familj Skola| Jobb Ledare|Barn & Ord|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Test Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Onda ögat| Gala i barnpsykologi| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Kurs Föräldrar| T-shirt| Utbildning o kurser|Boka Tid
Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest
Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - PsykologtestTest av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest
Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest
Eliazon - engelsk hemsida

Eliazon - svensk hemsida

Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre.


Förutom olika självskattningsskalor erbjuder Eliazon neuropsykologiska utredningsprogram för barn, unga, vuxna och äldre. Dessa program (kallas ibland också för psykologtest, minnestest, psykometri och neuropsykologi eller neuropsykologisk utredning), och innebär att du får genomföra ett vetenskapligt validerat och reliabelt test eller helt testbatteri av olika deltester där vi undersöker bl a en kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne, och hur dina speciella värden individualiserar eller diskriminerar i förhållande till ett statistiskt säkerställt urval av medmänniskor med likvärdig utbildningsbakgrund och övriga kulturellt styrda förutsättningar.

Neuropsykologiskt utredningsprogram för barn, unga, vuxna och äldre

Program 1: BARN OCH UNGDOM

Innehåll:

 • Anamnes
 • Uppmärksamhet, kontroll och organisation
 • Språkliga funktioner
 • Senso-motoriska funktioner
 • Visuo-spatiala funktioner
 • Minne
 • Begåvning
 • Medvetenhet
 • Identifikation och jagstyrka
 • Syn- och åkallandedrift
 • Sammanfattande åtgärdsförslag
 • Övriga behov och förhållningssätt

  Administrerade tester bl a:
 • Nepsy
 • WISC-III
 • VMI
 • Goodenough Harris Drawing Test
 • Benton
 • SPIQ 1 och 2
 • Frostig

  Program 2: VUXNA

  Innehåll:
 • Anamnes
 • Uppmärksamhet, kontroll och organisation
 • Språkliga funktioner
 • Senso-motoriska funktioner
 • Visuo-spatiala funktioner
 • Minne
 • Begåvning
 • Medvetenhet
 • Identifikation och jagstyrka
 • Syn- och åkallandedrift
 • Sammanfattande åtgärdsförslag
 • Övriga behov och förhållningssätt

  Administrerade tester bl a:
 • CWT - Serialt färgordstest
 • Benton Visual Retention Test
 • SRB:1
 • SRB:2
 • SRB:3
 • Claeson-Dahls test för inlärning och minne
 • MMPI-2
 • Job Stress Survey - JSS

  Möjligheten av att få genomgå en neuropsykologisk utredning kan ha olika beställare (privatpersoner, företag, organisationer, skolor, vårdhem etc). Utredningen och de olika utredningsmomenten kan ibland och bitvis upplevas som ”jobbig”, men utredningen syftar till att få en bild avstärka dina förutsättningar att få ut bästa möjliga resultat av de talanger och färdigheter som du själv avser att använda i ett givet sammanhang (t ex för din minneskapacitet och prestationsförmåga i studier, din arbetssituation, karriär- och prestationsutveckling). Fokus i utredningen är vanligen just att hållas på de talanger och färdigheter du kan utveckla ytterligare (t ex i en yrkesinriktning), men också belysa de fallgropar och svårighter som du måste se upp med och beakta i framtiden. Samtal och utredningsresultat är naturligtvis helt konfidentiella, även i förhållande till den som bekostar utredningen om du vill detta (ibland kommer jag och den person som genomfört utredningen fram till någonting annat). Utredningsresultat får enligt sekretesslagen 7 kap 10 § inte - utom i särskilt undantagsfall - utlämnas till annan utan den enskildes samtycke.

  Utredningen består av tre-fyra avsnitt med högsta grad av frivillighet från din sida:


  A. Ett bedömnings-, samtals- och kartläggningsavsnitt, som syftar till att belysa och kartlägga Dina tidigare erfarenheter, oro, bekymmer, förväntningar, talanger, attityder och intresseområden.
  B. Psykometrisk testning av Din kapacitet inom avgränsade områden och delvis beroende på vad som framkommer i inledande samtal, exempelvis verbal förståelse, minneskapacitet, finmotorik, kreativitet, läs- och skrivförmåga mm.
  C. Uppföljnings- och redovisningssamtal med ev. tilläggstest.
  D. Återkoppling till aktuell beställare.

  Tidpunkterna för de olika avsnitten bokas vanligen in löpande efterhand.

  Min tid och mina tjänster blir en kostsam utgift för den som bekostar den här möjligheten.Vid förhinder eller andra förändingar måste man därför vänligen meddela mig detta i god tid innan för undvikande av debitering (minst 6 dagar), samt för att också kunna få en ny tid.

  VÄLKOMMEN!

  Eliazon


  JA, jag vill att ni kontaktar mig i anledning av ovanstående. Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande (önskemål om t ex särskild tidpunkt för kontakt kan anges under övrig information):


  Namn:


  Personnummer:


  Adress:


  Telefon:

  E-mail:

  Kontaktorsak och övrig information:


  Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

   

 • ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA
  Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest  www.eliazon.com
  Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling

   

  Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest - Email

  | Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
  Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest

  Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest

  Privat Psykolog Läkare Medicin

 • Psykologi och psykologer i England UK(British Psychological Society)
 • Wikipedia - Psykolog (Psychologist)
 • Svenska Wikipedia om psykolog
 • Läkare utan gränser
 • Karolinska Ångestprogram för ångestsyndrom
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • Psykologer (Psychologists)
 • Sjukvårdsrådgivningen
 • Apoteket
 • Dansk Psykolog Förening
 • Sveriges läkarförbund är läkarnas fackförbund
 • Som en blixt från klar himmel: hjärtklappning, bultande hjärta, ökad hjärtfrekvens m.m
 • Europarådet
 • Läkartidningen
 • Försäkringskassan
 • Stockholms läns landsting
 • Catweb - Länkkatalog
 • Depression.com
 • National Institute of Mental Health (NIMH) - Behandling av depression
 • NordForsk - nordiskt samarbete inom forskning
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Råd av läkare: Ångest - Screening Test
 • Råd av läkare, om privat läkare och deras arbetssätt
 • Råd av läkare - Licensierade privata och offentliga läkare i USA
 • Wikipedia om råd av läkare och doktorer(Physician)
 • webmd.com - Råd av privata läkare på webben
 • Råd av doktor, läkare, doctor, webmd, physician
 • Medscape.com - råd av läkare
 • Råd av husläkare - familjedoktorer (Family Physicians)
 • Natur Medicin
 • Medical Dictionary om Medicin
 • Råd av doktor om medicin
 • MedicineNet
 • National Library of Medicine
 • Manscentrum om våld och hot
 • Råd av läkare och psykologer i litteratur

 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Psykolog i Östersund

 • Turist- & Kongressbyrån i Östersund
 • Östersunds-Posten ÖP
 • Länstidningen i Östersund LT
 • Östersund
 • Norsk Psykologforening
 • Svenska Psykologförbundet
 • Dansk Psykolog Forening
 • Institutt for psykologi Tromsø
 • Psykologi i Norden
 • Institut for Psykologi, København
 • Yrkesbeskrivning Psykolog
 • JämtlandHärjedalen.Com

 • Psykolog Eliazon - Utbildningar & Kurser i Östersund

  det suveräna
  terapiparet
  lät de trasiga hjärtana
  falla sönder
  lagade dom sedan med
  mildlim

  Augustin Mannerheim
  Ur: Spegelordsdikter
  "Det förstorade mörkret" Atlantis Förlag
  Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest
  Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest
  Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest
  Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre - Psykologtest