PsychUpSecurity.Com Psych Up Business| Psych Up Artist| In English

Bli mer självsäker, kreativ och glad - bli en Psych Up Artist!

Psych Up Security™
för psykologisk trygghet, beredskap, säkerhet och kontroll vid oförutsedda olyckor och incidenter.

eliazon stöder en bättre krisberedskap vid oförutsedda olyckor och kusliga incidenter i många av världens större städer, t ex:

London, New York, Beijing, Copenhagen, Hollywood, Jakarta Moscow, Seoul, Seattle, Stockholm, Tokyo, Hong Kong, Kuwait City Rio de Janeiro New Delhi, Brussels, Dubai, Milano, Monaco, Paris, Riyadh, Rome, Warszawa

Eliazon - Now Promoting Swarowski Exquisite Fashion Products, Fragrance, Perfume Make Up Articles and more!

Vi bor i ett land som länge varit förskonat från psykologiskt traumatiska händelser. 200 år har snart gått utan krig. Allt verkade länge tryggt, säkert och förutsägbart. När andra drabbas och man själv samtidigt klarar sig, utvecklas efter en tid en känsla av osårbarhet; "det kan inte hända här", eller "det händer inte mig". På fackspråk kallas detta fenomen personlig osårbarhet. Det är rätt och slätt ett förnekande eller en förträngning som även kan gälla grupper, befolkning och en hel nation. En illusion om osårbarhet som gör chocken desto starkare när någonting oförutsett inträffar. Efter mordet på statsminister Palme och det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl 1986 har som bekant en lång rad händelser mer eller mindre skakat om oss. Förhoppningsvis kulminerade det när vi drabbades av Europas största katastrof i fredstid, nämligen förlisningen av Estonia och nu senast den tsunamikatastrof som annandag jul 2004 bl a drabbade Thailand, med ett ohyggligt högt antal döda människor.. Gemensamt vid den här typen av kriser eller händelser är:

The three graces - Beauty Aging Therapy for Successful Mother's and Prosperity Career Women

Det som gäller för stora katastrofer har också i många avsnitt (t ex attityden: "det kan inte hända här", eller "det händer inte mig") relevans för "mindre" katastrofer och kriser av vardagskaraktär t ex vid en skilsmässor, lokal mediabevakning, trafik- och arbetsplatsolyckor, skolkonflikter osv. Vardagshändelser i vilka många står nakna, blottställda och ensamma idag bl a till följd av en ökande psykologbrist och inte sällan extremt långa väntetider till yrkesföreträdare. Polismyndigheten, försvarsmakten eller t ex räddningstjänsten, arbetar både med förebyggande arbete, planering och kontinuerliga inspektioner, samt finns tillgängliga "stand by"i akuta, "skarpa" lägen och situationer. Vårt Psych Up Security™ program innebär avtal om kontinuerligt löpande abonnemang av vissa specificerade och särskilt avgränsade psykologtjänster, när den här typen av oförutsedda behov och händelser uppstår på motsvarande sätt inom den mänskliga psykologins många vardagsområden (på jobbet, i skolan, i relationen, med barnen och i barnuppfostran, i föreningslivet eller, överallt där mänskliga möten och kommunikation uppstår, och relationer utvecklas och skapas. Psych Up Security™ blir här en relativt billig och lättillgänglig försäkringslik lösning när jag t ex inte vet hur jag ska bemöta medarbetarnas konflikter och krav på arbetsplatsen, när jag inte vet vilka utbildningsråd eller uppfostran jag ska ge mitt barn, eller den där grannen eller kompisen som var dag tycks möta mig vid garageinfarten med sin aggressions-, skilsmässo- eller stressproblematik. Ibland kanske undran "bara" gäller en arbetsuppgift med psykologiska implikationer som jag "kört fast" i att försöka lösa. Kort och gott: Psych Up Security™är lösningen för den (familj, företag eller organisation) som tidvis har behov av en "husdoktor" att tillkalla, men inom psykologins många områden.

Om vi definierar en kris, som kanske en svår, eller åtminstone en kritisk period i livet när vårt handlingssätt blir helt avgörande för våra framtida möjligheter, handlingsfrihet och dessutom kanske att vårt goda anseende står på spel, blir Psych Up Artist™ avgörande för hur vi kan lösa krisen och komma ur den. Psych Up Security™ tar fasta på behovet av just bl a en utvecklad krishantering och hjälper dig eller din verksamhet uppnå psykologisk stillhet, balans, stabilitet, kontroll, överblickbar distans, vettiga ställningstaganden, beslutsvägar och förberedelser, när den psykologiskt oförutsägbara kusligheten plötsligt sköljer in i vår vardag, produktivitet och välmående. Enda förutsättningen för Psych Up Security™ (psykologisk säkerhet och uppbackning, trots instabilitet) är egentligen giltigheten i att den (privatperson, familj, verksamhet eller företag) som har ingått avtalet om Psych Up Security™, löpande fullföljt betalning av abonnemangsavgifter enligt villkor i upprättat abonnemangsavtal. Abonnemanget Psych Up Security™, gäller givetvis i första hand för psykologiska kriser, konfliktungar, frågeställningar och förvecklingar uppkomna till följd av sådant som visar sig uppstå efter att abonnemanget trätt i kraft eller för egna neurotiska åkommor och yttringar (t ex fobier, tvångstankar) som uppkommit efter att abonnemangsavtalet trätt i kraft. Avtal om Psych Up Security™ är en strategisk och klokt avvägd investering på en i förhand gjord rimlig verklighetsanalys och riskbedömning, och kan näppeligen tecknas när individen eller verksamheten står handfallen mitt i en pågående krisutveckling. Behov och insatser prövas därför i proportion till och skäligen mot övriga delar av innehållet i Psych Up Security™ - abonnemanget.

Genom Psych Up Security™ försäkrar du dig om följande om du någon gång i ett framtidsperspektiv känner dig tvingad att ta emot psykologisk vägledning:

AKUT SECURITY - NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME:

 • Ständig tillgång till avropbar professionellt erfaren "stand-by" beredskap.
 • Garanterad kontakt med leg. psykolog och/eller psykologlicensierad Psych Up Security Manager inom 24 timmar.
 • Kris- och konflikthantering.
 • Vetenskapligt beprövade utredningar och behandlingsprogram.
 • Coachning av informationsansvariga och nyckelpersoner.

PREVENTION SECURITY – KONTINUERLIG GENOMGÅNG, UTVECKLING OCH UPPFÖLJNING (delvis beroende av Psych Up Security™-avtalets omfattning)

ÖVRIGT:
 • Abonnemang erbjuds mot olika arvodesnivåer beroende av bl a antal människor som omfattas av avtalet.
 • Företaget Qilin Psykologkonsult HB (916594-8523) innehar F-Skattsedel och är momsredovisningsbefriat, moms kan dock komma att utgå på viss typ av tjänst (utbildningsinslag), beroende av skattelagstiftning.
 • Qilin Psykologkonsult har erforderlig ansvarsförsäkring och följer t ex socialstyrelsens och skolverkets riktlinjer för journalföring.
 • Företaget Qilin Psykologkonsult HB bedriver sedan 1989 psykologisk mottagning, behandling, utredning, forskning och utbildning, under varumärkesnamnet "eliazon" och har ändamålsenliga lokaler och sitt säte i Östersund.
 • Ytterligare information om företagets ägare, och dess verksamhet inom vetenskapsområdet psykologi återfinns under webbadressen: www.eliazon.com
 • Visste du att enligt Internetbaserade sökmotorföretagen Google, Teoma, Altavista, Overture, MSN och Yahoos rankinglistor senaste året, är Qilin Psykologkonsult och "eliazon" (i konkur-rensen av miljoner andra aktörer) en av världens tio mest led-ande enskilda aktörer inom ämnesområden som barnpsykologi, psykologer, psykologisk marknadsföring, psykologiska artiklar och psykologisk hälsa.
 • KONTAKTA ELIAZON IDAG! 063 - 10 32 50

  RESIDENSGRÄND 25 A - 831 41 ÖSTERSUND

  KONTAKTA ELIAZON OM DU ÖNSKAR EN BRA ÅTERGÅNG TILL DET GODA LIVET, ÄVEN EFTER OLYCKLIGA TILLBUD OCH HÄNDELSER!!

  Beauty Aging Therapy Tour - Psychologist Counseling for Successful Mother's and Prosperity Women

  E-mail kontakt:eliazon@qilinpsykologkonsult.com
  << Vår svenska hemsida


  Thomas Pink Wai Lana Yoga. Inspiring. Uplifting. Energizing. Gucci, Fendi, D&G Handbags, Ties, Bags, Scarves designer dresses Free Shipping with $100 - Activa Sports

  www.PsychUpSecurity.com

  Innehåll www.PsychUpSecurity.Com: psych,security,psykologiska kriser,psykologisk kris,oförutsedda händelser, behov,oförutsedda behov,psykologkonsult,avtalet,människor,företaget, krisen,kontroll,kriser,situationer,abonnemanget,beroende, kommunikation, kommunikation i företaget, ta mig ur krisen,få kontroll,osårbarhet,utbildningsinslag,aktörer, metoder för krishantering,avgörande konflikter, krisvägledning,psykologin,konflikthanterare,psykosociala,säkerhet, olyckor,lösa konflikter,handlingssätt,riskbedömning,katastrofer, krisutveckling,kritisk,abonnemang,program,kris,new,beredskap
  - eliazon websites - uppdaterad


  psychologist
  eliazon

  Hemsida(eng.) | PsychUpArtist | Child Psychology Award | Qilinfonden | Beauty Aging Therapy | Domännamn | Om eliazon| Fråga oss| Sökmotor Vogue, 1947
  Vogue, 1947
  Rawlings, John
  Buy this Art Print at AllPosters.com