Hur unga tjejer på ett gymnasium, elever och tonåringar i grundskolan, rädda barn i förskolan, stressade föräldrar och lärare kan må bra eller bättre, genom en skicklig och lönsam skolpsykolog och en ny kvalitativ attityd till kontroll, uppföljning, forskning av effektivitet i skolan inom din kommun. Företaget Eliazon ger god hjälp, råd och rön till din kommun och dess skolor inom socialpsykologi och barnpsykologi, och är bl a praktiskt verksamma i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Jämtland, Västerbotten och Västernorrlands län/fylke, med tillägg av föreläsning och utbildning som erbjuds över hela landet.   skolpsykolog.comY

På Svensk På Norsk På tysk In English

ELIAZON - Residensgränd 25 A - 831 41 Östersund - SVERIGE - Telefon: +46(0)63 103250
Sök |Fond | Länkar| Kontakt | APA| NASP| ISPA| Estetik & Skönhet| Artiklar| Biografi| Lycklig?| Blogg| Annons & Reklam| Hem
Skolpsykolog, skolepsykolog, psykolog på skolen, psykososialt arbeid med barn og unge, barnepsykolog, klinisk psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, verksam i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Jämtland och Västernorrland t ex Røros, Malvik, Selbu, Tydal, Støren, Orkanger, Trondheim, Meråker, Snåsa, Levanger, Stjørdal, Steinkjer, Grong, Namsos, Verdal, Hoting, Dorotea, Gäddede, Hammerdal, Hammarstrand, Strömsund, Åre, Bräcke, Gällö, Ånge, Stöde, Bergsjö, Svenstavik, Åsarna, Ljungdalen, Ytterhogdal, Sveg, Funäsdalen, Östersund, Sollefteå, Härnösand, Örnsköldvik, Umeå, Sundsvall, Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Mora, Falun, Borlänge, Uppsala, Stockholm och Göteborg
Må bättre med en ny attityd till inlärning och skolpsykologens funktion
skolpsykolog.com -

Hur unga tjejer på ett gymnasium, elever och tonåringar i grundskolan, rädda barn i förskolan, stressade föräldrar och lärare kan må bra eller bättre, genom en skicklig och lönsam skolpsykolog och en ny kvalitativ attityd till kontroll, uppföljning, forskning av hälsa och pedagogisk effektivitet i skolan inom din egen kommun.


Hur kan unga tjejer på ett gymnasium, elever och tonåringar i grundskolan, rädda barn i förskolan, stressade förälder och lärare stödjas i att må bra och helst lite bättre i din kommun? Får eleverna den hjälp att må bra som de ibland behöver i din skola? Får rektorer, lärare och annan personal den pedagogiska uppbackning som de så väl behöver? Svensk skola ska enligt svensk författningssamling (Skollagen) bidra till en personlig utveckling av varje elev och erbjuda hjälp via elevhälsa och skolhälsovård. T ex via en skolpsykolog som ger föreläsningar på föräldramöten och utvecklar elevens talang och förutsättningar att kunna studera och må bra i att inhämta information och undervisning, hantera stress, kris, konflikt, bråk, våld, hot, psykisk sjukdom, motivation, ångest, personlig utveckling, studie- och yrkesval och så småningom - utveckla ett eget föräldraskap . Rektor och övrig ledningspersonal, lärare, förälder, assistenter, barn, ungdomar och annan stödpersonal inom elevhälsa och skolhälsovård knutna till skolan, behöver samtliga återkommande uppföljning, handledning och återkoppling av erfaren skolpsykolog med olika intervall.

Som skolpsykologer arbetar vi vanligen med handledning, konsultation, elevutredningar m.m. En erfaren skolpsykolog handleder dessutom och stärker rektor och övriga skolledare såväl som enskilda lärare i deras kvalitativa uppföljning, kontroll, pedagogiska uppläggning och ansvar av verksamheten. Inte minst att t ex hantera en utbredd negativ narcissism inom skolan (och i samhället), samt i rollen som positiva och entusiasmerande förebilder för elever (och föräldrar). Tillgången på en väl kvalificerad, specialiserad och snabbt avropbar skolpsykolog som med kort varsel kan friställa sig för skolans eller rektorsområdets behov, blir härigenom en enskilt mycket avgörande kvalitativ och kvalitetssäkrande aspekt för verksamheten och dem som värderar dess utbildande innehåll. När också din kommun tecknar vårt förmånliga "utryckningsavtal", ger Eliazon snabbt och efter avrop sådan god, erfaren och situationsanpassad handledning, hjälp, råd och nyaste rön till kommunens skolföreträdare och dess skolor inom skolpsykologi, socialpsykologi och barnpsykologins områden. Vi är f n praktiskt ambulerande och verksamma på det här sättet i ett geografiskt område som idag omfattar Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Västerbotten och Västernorrlands län/fylke, med tillägget av att föreläsningar och utbildningar som erbjuds kan genomföras i hela Skandinavien.

Leg.Psykolog/socionom K A T Eliazon Personella resurser avseende psykologisk specialistkompetens saknas idag i många kommuner. Några kommuner skjuter sig i foten, skalar bort avgörande delar av elevhälsan och inhämtar rena nybörjare på en av kommunens viktigaste nyckelposter, för att i första hand kortsiktigt spara några ören i ekonomin. Stora pensionsavgångar, höga arbetsmiljörisker, svag ekonomisk utveckling och lönsamhet inom psykologyrket gör i tillägg, nyrekryteringen av kunniga erfarna skolpsykologer till en alltmer svår, grannlaga och tuff uppgift i hela landet. Med specialiserade instrument, fördjupad, beprövad och nyaste forskning, teoretisk kompetens och lång auskulterad erfarenhet arbetar Eliazon oförtrutet vidare med fortsatt höga kvalitativa krav på eget tjänsteutbud och för en självklart oprutad optimering av varje unikt barns psykologiska välmående och talangutveckling i skolan. Be din kommun prioritera hälsa och kunskap, när den finns.

K A T Eliazon

Må bättre med motivation!
 • Förebilder för unga tjejer
 • Personlig stil & styling
 • Cashmere Lifestyle
 • Duktig flicka, men med prestationsångest
 • Hur bedömer vi talang & skönhet?
 • Skönheten & Odjuret
 • Voice of Commendatore
 • New Design Group
 • Om kändisar och konsumtionens psykologi
 • The New Queen
 • Hälsa- och skönhetsvård för mappies och unga tjejer


 • Hjälp att må bra!
 • 3 steg som förändrar livet
 • Hälsa, drömmar och kloka svenska ord i kognetiv terapi
 • Hantera scenskräck, panik & ångest
 • Utbrändhet & Depression
 • Œcopati eller empati
 • Sex, Mat, Ätstörning & Missbruk
 • IQ och test av minne - mamma - pappa - barn
 • Rädsla, fobi och oidipuskomplex
 • Föräldrar & rädda barn och ungdomar
 • Skönhetens smink & ögon
 • Titta på TV - TV-tittande och Internetanvändning
 • Test av kognitiv begåvning (iq), inlärning, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), specifika matematik-svårigheter (dyskalkyli), ADHD, Aspergers syndrom, autism m.m.
 • Den civiliserade vilden. En tankeväckande föreläsning om ungdomstidens psykologiska förändringar som har mött stort positivt gensvar hos åhörarna, t ex föräldrar, personal inom förskolan, lärare och rektorer på grundskolan, på många orter och skolor i Sverige

  Skolpsykolog

  Visste du att det finns ca 370 000 psykologer på den västeuropeiska kontinenten (32 länder), varav många faktiskt inte arbetar i en psykologbefattning utan som ordinarie lärare/lektor inom skolan.

  Antal personer som arbetar som psykolog i Europa: Sverige : 7700  Finland : 5000  Norge : 4800  Danmark : 6300  Island :  Nederländerna : 18000  Belgien : 17000  Irland : 2000  England : 43000  Luxemburg : 5 Tyskland : 45000  Polen : 5000  Litauen : 400  Estland : 150  Tjeckien : 2000  Slovakien : 1000  France : 35000  Schweiz : 9500  Liechtenstein : 25  Österrike : 9000 Ungern : 500  Kroatien : 1900  San Marino : 5  Italien : 55000  Spanien : 30000  Portugal : 13000  Grekland : 7000  Turkiet : 8500  Cypern : 200

  Hur unga tjejer på ett gymnasium, elever och tonåringar i grundskolan, rädda barn i förskolan, stressade föräldrar och lärare kan må bra eller bättre, genom en skicklig och lönsam skolpsykolog och en ny kvalitativ attityd till kontroll, uppföljning, forskning av effektivitet i skolan inom din kommun. Företaget Eliazon ger god hjälp till din kommun och dess skolor inom socialpsykologi och barnpsykologi, och är bl a praktiskt verksamma i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Jämtland, Västerbotten och Västernorrlands län/fylke, med tillägg av föreläsning och utbildning som erbjuds över hela landet.
  Hur unga tjejer på ett gymnasium, elever och tonåringar i grundskolan, rädda barn i förskolan, stressade föräldrar och lärare kan må bra eller bättre, genom en skicklig och lönsam skolpsykolog och en ny kvalitativ attityd till kontroll, uppföljning, forskning av effektivitet i skolan inom din kommun. Företaget Eliazon ger god hjälp, råd och rön till din kommun och dess skolor inom socialpsykologi och barnpsykologi, och är bl a praktiskt verksamma i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Jämtland, Västerbotten och Västernorrlands län/fylke, med tillägg av föreläsning och utbildning som erbjuds över hela landet.
  Tjänster inom kommun & skola

 • Psykometrisk utredning (inkl. 2 st Föräldrasamtal + psykometri)
 • Utlåtandeskrivning
 • Åtgärdsprogram
 • Elevvårdskonferenser (EVK)
 • Föräldrahandledning och elevsamtal
 • Handledning och värdering av fosterhem
 • Vårdnadsfrågor o tvister
 • Handledning till personal som arbetar med barn (enskilt eller grupper)
 • Urval, rekrytering, och fortbildning av olika personalkategorier i barns närhet
 • Nätverks- och utvecklingsarbete
 • Föräldramöten o konferenser

 • Skolpsykologi - länkar • Svenska Dyslexiföreningen
 • Svensk Talteknologi
 • Elevdata
 • Inläsningstjänst
 • Hjälpmedelsinstitutet
 • Specialpedagogiska institutet
 • Arbetsmiljöverket - om skolan
 • Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
 • Förbundet FMLS
 • Skolverket
 • Skollagen
 • Utbildningsdepartementet
 • Högskoleverket
 • Skolpsykolog i Norden
 • Förskola och barnomsorg

 • Fortbildning för förälder, förskolan & grundskolan din kommun

 • FORTBILDNING OM DEN POSITIVA NARCISSMENS ROLL FÖR PEDAGOGIK, ENTUSIASM OCH INLÄRNING
 • FORTBILDNING OM FUNKTIONSTILLSTÅND OCH FUNKTIONSHINDER ENLIGT ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health: Children & Youth Version)
 • FORTBILDNING AVSEENDE UTREDNINGSSKYLDIGHET, ÅTGÄRDSPROGRAM M.M. ENLIGT DEN NYA SKOLLAGEN (2010:800)
 • POJKENS OCH FLICKANS PSYKOLOGISKA UTVECKLING
 • SPRÅKUTVECKLINGENS BETYDELSE
 • INTELLIGENS OCH BEGÅVNING
 • BARN OCH STRESS
 • KOGNITIV- EMOTIONELL- OCH SOCIAL KOMPETENS
 • TALANG- OCH FÄRDIGHETSUTVECKLING
 • BETEENDEPROBLEM OCH PSYKOLOGISKA HANDIKAPP,
 • KOMPLIKATIONER, TRAUMAN o SVÅRIGHETER
 • FÖRÄLDRAAUKTORITET och ROLLERNA SOM MAMMA OCH PAPPA
 • SKILSMÄSSOR, VÅRDNADSTVISTER och VÅRDNADSFRÅGOR
 • FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL SKOLAN, KAMRATER och BARNETS/TONÅRINGENS ÖVRIGA BETYDELSEFYLLDA OMVÄRLD

  Din litteratur om skolpsykologi, barnpsykologi och socialpsykologi från Adlibris bokhandel
  SvenskaLänkar.com
  1000länkar.com - gratis länkkatalog
  Meditaiton, avslappning, stresslindring och koncentrationsträning genom Tai Chi • Skolpsykolog i Din kommun!

  Ale kommun Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Arjeplogs kommun Arvidsjaurs kommun Arvika kommun Askersunds kommun Avesta kommun Bengtsfors kommun Bergs kommun Bjurholms kommun Bjuvs kommun Bodens kommun Bollebygds kommun Bollnäs kommun Borgholms kommun Borlänge kommun Borås stad Botkyrka kommun Boxholms kommun Bromölla kommun Bräcke kommun Burlövs kommun Båstads kommun Dals-Eds kommun Danderyds kommun Degerfors kommun Dorotea kommun Eda kommun Ekerö kommun Eksjö kommun Emmaboda kommun Enköpings kommun Eskilstuna kommun Eslövs kommun Essunga kommun Fagersta kommun Falkenbergs kommun Falköpings kommun Falun kommun Filipstads kommun Finspångs kommun Flens kommun Forshaga kommun Färgelanda kommun Gagnefs kommun Gislaveds kommun Gnesta kommun Gnosjö kommun Gotlands kommun Grums kommun Grästorps kommun Gullspångs kommun Gällivare kommun Gävle kommun Göteborgs Stad Götene kommun Habo kommun Hagfors kommun Hallsbergs kommun Hallstahammars kommun Halmstads kommun Hammarö kommun Haninge kommun Haparanda stad Heby kommun Hedemora kommun Helsingborgs stad Herrljunga kommun Hjo kommun Hofors kommun Huddinge kommun Hudiksvalls kommun Hultsfreds kommun Hylte kommun Håbo kommun Hällefors kommun Härjedalens kommun Härnösands kommun Härryda kommun Hässleholms kommun Höganäs kommun Högsby kommun Hörby kommun Höörs kommun Jokkmokks kommun Järfälla kommun Jönköpings kommun Kalix kommun Kalmar kommun Karlsborgs kommun Karlshamns kommun Karlskoga kommun Karlskrona kommun Karlstads kommun Katrineholms kommun Kils kommun Kinda kommun Kiruna kommun Klippans kommun Knivsta kommun Kramfors kommun Kristianstads kommun Kristinehamns kommun Krokoms kommun Kumla kommun Kungsbacka kommun Kungsörs kommun Kungälvs kommun Kävlinge kommun Köpings kommun Laholms kommun Landskrona kommun Laxå kommun Lekebergs kommun Leksands kommun Lerums kommun Lessebo kommun Lidingö stad Lidköpings kommun Lilla Edets kommun Lindesbergs kommun Linköpings kommun Ljungby kommun Ljusdals kommun Ljusnarsbergs kommun Lomma kommun Ludvika kommun Luleå kommun Lunds kommun Lycksele kommun Lysekils kommun Malmö stad Malungs kommun Malå kommun Mariestads kommun Markaryds kommun Marks kommun Melleruds kommun Mjölby kommun Mora kommun Motala kommun Mullsjö kommun Munkedals kommun Munkfors kommun Mölndals stad Mönsterås kommun Mörbylånga kommun Nacka kommun Nora kommun Norbergs kommun Nordanstigs kommun Nordmalings kommun Norrköpings kommun Norrtälje kommun Norsjö kommun Nybro kommun Nykvarns kommun Nyköpings kommun Nynäshamns kommun Nässjö kommun Ockelbo kommun Olofströms kommun Orsa kommun Orust kommun Osby kommun Oskarshamns kommun Ovanåkers kommun Oxelösunds kommun Pajala kommun Partille kommun Perstorps kommun Piteå kommun Ragunda kommun Robertsfors kommun Ronneby kommun Rättviks kommun Sala kommun Salems kommun Sandvikens kommun Sigtuna kommun Simrishamns kommun Sjöbo kommun Skara kommun Skellefteå kommun Skinnskattebergs kommun Skurups kommun Skövde kommun Smedjebackens kommun Sollefteå kommun Sollentuna kommun Solna stad Sorsele kommun Sotenäs kommun Staffanstorps kommun Stenungsunds kommun Stockholms stad Storfors kommun Storumans kommun Strängnäs kommun Strömstads kommun Strömsunds kommun Sundbybergs stad Sundsvalls kommun Sunne kommun Surahammars kommun Svalövs kommun Svedala kommun Svenljunga kommun Säffle kommun Säters kommun Sävsjö kommun Söderhamns kommun Söderköpings kommun Södertälje kommun Sölvesborgs kommun Tanums kommun Tibro kommun Tidaholms kommun Tierps kommun Timrå kommun Tingsryds kommun Tjörns kommun Tomelilla kommun Torsby kommun Torsås kommun Tranemo kommun Tranås kommun Trelleborgs kommun Trollhättans stad Trosa kommun Tyresö kommun Täby kommun Töreboda kommun Uddevalla kommun Ulricehamns kommun Umeå kommun Upplands Väsby kommun Upplands-Bro kommun Uppsala kommun Uppvidinge kommun Vadstena kommun Vaggeryds kommun Valdemarsviks kommun Vallentuna kommun Vansbro kommun Vara kommun Varbergs kommun Vaxholms stad Vellinge kommun Vetlanda kommun Vilhelmina kommun Vimmerby kommun Vindelns kommun Vingåkers kommun Vårgårda kommun Vänersborgs kommun Vännäs kommun Värmdö kommun Värnamo kommun Västerviks kommun Västerås stad Växjö kommun Ydre kommun Ystads kommun Åmåls kommun Ånge kommun Åre kommun Årjängs kommun Åsele kommun Åstorps kommun Åtvidabergs kommun Älmhults kommun Älvdalens kommun Älvkarleby kommun Älvsbyns kommun Ängelholms kommun Öckerö kommun Ödeshögs kommun Örebro kommun Örkelljunga kommun Örnsköldsviks kommun Östersunds kommun Österåkers kommun Östhammars kommun Östra Göinge kommun Överkalix kommun Övertorneå kommun
  www.eliazon.com

  Hitta, handla och köp din musik, smink, parfym, hud, hår, böcker, guld, sport
  yoga, skor, presenter, mode-klänningar & märkeskläder via postorder här hos Eliazon Online New Queen Store

  Hur unga tjejer på gymnasium, elev och tonåring i grundskolan, rädda barn i förskolan, stressad förälder och lärare kan må bra och bättre i din kommun. Svensk skola ska enligt svensk forfattningssamling (skollagen) bidra till en personlig utveckling av varje elev och erbjuda hjälp via elevhälsa och skolhälsovård. T ex via en skolpsykolog som ger föreläsningar på föräldramöten och utvecklar elevens förutsättningar att kunna studera och må bra, hantera stress, kris, konflikt, bråk, våld, hot, psykisk sjukdom, motivation, ångest, personlig utveckling och förädraskap, för rektor, lärare, förälder, barn och ungdomar knutna till skolan. Företaget Eliazon ger god hjälp, råd och rön till din kommun och dess skolor inom socialpsykologi och barnpsykologi, och är bl a praktiskt verksamma i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Jämtland, Västerbotten och Västernorrlands län/fylke, med tillägg av föreläsning och utbildning som erbjuds över hela landet.
  Hur unga tjejer på ett gymnasium, elever och tonåringar i grundskolan, rädda barn i förskolan, stressade föräldrar och lärare kan må bra eller bättre, genom en skicklig och lönsam skolpsykolog och en ny kvalitativ attityd till kontroll, uppföljning, forskning av effektivitet i skolan inom din kommun. Företaget Eliazon ger god hjälp, råd och rön till din kommun och dess skolor inom socialpsykologi och barnpsykologi, och är bl a praktiskt verksamma i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Jämtland, Västerbotten och Västernorrlands län/fylke, med tillägg av föreläsning och utbildning som erbjuds över hela landet.
  © 2011 Skolpsykolog.com. All Rights Reserved - Webbredaktör K A T Eliazon
  Hur unga tjejer på ett gymnasium, elever och tonåringar i grundskolan, rädda barn i förskolan, stressade föräldrar och lärare kan må bra eller bättre, genom en skicklig och lönsam skolpsykolog och en ny kvalitativ attityd till kontroll, uppföljning, forskning av effektivitet i skolan inom din kommun. Företaget Eliazon ger god hjälp, råd och rön till din kommun och dess skolor inom socialpsykologi och barnpsykologi, och är bl a praktiskt verksamma i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Jämtland, Västerbotten och Västernorrlands län/fylke, med tillägg av föreläsning och utbildning som erbjuds över hela landet.
  Hur unga tjejer på ett gymnasium, elever och tonåringar i grundskolan, rädda barn i förskolan, stressade föräldrar och lärare kan må bra eller bättre, genom en skicklig och lönsam skolpsykolog och en ny kvalitativ attityd till kontroll, uppföljning, forskning av effektivitet i skolan inom din kommun. Företaget Eliazon ger god hjälp, råd och rön till din kommun och dess skolor inom socialpsykologi och barnpsykologi, och är bl a praktiskt verksamma i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Jämtland, Västerbotten och Västernorrlands län/fylke, med tillägg av föreläsning och utbildning som erbjuds över hela landet.